Tidpunkt:

10-11 februari 2024 (5+5h)
2 - 3 mars (5+5h)
23-24 mars (5+5h)

klocktider kl 9-14 (lö), 10-15 (sö)

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner.

Examination: Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

 

Kursledare:

Joachim Johansson

 

Introduktion till psykologin, 10 sp                

Lärandemål och allmänfärdigheter

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  • redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt
  • kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin
  • kunna redogöra för centrala psykologiska processer
  • känna till psykologins studieobjekt generellt
  • känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden

Litteratur: Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur: Lund ISBN 9789144115931

Prestationssätt

Introduktionskursen omfattar 10 sp, vilket motsvarar 250-270 arbetstimmar och kan arrangeras på två olika sätt:

1. Nätkurs: När kursen arrangeras som nätkurs, är största delen av arbetet är individuellt, exempelvis läsning av kursboken, videoföreläsningar, individuella test och uppgifter. Vissa uppgifter är gruppbaserade och antalet arbetstimmar inkluderar således den tid det tar att skriva och kommentera på andras inlägg i gruppen.

2. Närstudiekurs: Kursen kan också erbjudas som närstudiekurs, Då ingår föreläsningar, en hemuppgift samt hemtentamen.

Vitsordsskala: U-5

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: psykologi (FHPT)

Ansvarsperson: Eija Laitinen, CLL vid ÅA

Sista anmälningsdagen är 5.2, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!