Delkurser

(5 sp) digitalt, vt 2024

Tidpunkt:

19-20/1 2024, kl 18-21, 9-14:15 (lunchpaus enligt överenskommelse)
2-3/2 2024, kl 18-21, 9-14:15 (lunchpaus enligt överenskommelse)

Studieform: Distanskurs via Teams

Kursledare: Johan Palmen

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

  • Kunna ange konkreta exempel på alternativa digitala arbetssätt
  • Känna till pedagogiska arrangemang i användningen av digitala verktyg med elever i behov av stöd
  • Känna till hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt läromaterial med hjälp av digitala verktyg
  • Känna till hur man som pedagog kan anpassa inlärningsmiljön till en tillgänglig helhet med hjälp av digitala hjälpmedel

 

Innehåll:

-        Digitala läs- och skrivhjälpmedel, programvara, appar och inbyggda funktioner

-        Digitala hjälpmedel för strukturering av tid och arbetsordning (schema)

-        Digitala hjälpmedel för dokumentering av och stöd för minnesfunktioner

-        Praktiska arrangemang kring anskaffningar och användning av digitala hjälpmedel

-        Digitala hjälpmedel för elever i behov av stöd i relation till hela elevgruppen

-        Distansundervisning av elever i behov av stöd

-        Externa tjänster som stöd i den pedagogiska användningen av digitala arbetssätt

-        Säkerhet på internet, sociala medier och källkritik med fokus på personer med funktionsnedsättningar

-        Lättläst layout i digitala läromedel

-        Sinnesintryck och kognitiva processer vid användningen av digitala hjälpmedel och verktyg

-        Programmering

-        Spelifiering

 

Vitsordsskala: U(nderkänd)-5
Bedömningsgrunder:
för vitsordet 1: Lärandemålen uppfylls, men kunskaperna bedöms vara ytliga
för vitsordet 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna bedöms vara goda
för vitsordet 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och kunskaperna bedöms vara utmärkta

Undervisningsspråk: svenska

 

Kurslitteratur:

Bruun, S. (2015) Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar.