Hangö sommaruni arrangerar kurser och utbildningar i
Helsingfors, Raseborg, Stockholm och Åbo, men framförallt i Hangö under sommaren
samt på nätet  -  året runt.

Välkommen att studera hos oss år 2024!
 

 

ADMINISTRATION

Hangö sommaruniversitet ägs av Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet.

Stiftelsens huvudmän är Hangö stad, Svenska folkskolans vänner, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi.

Vetenskapsrektor: Rektor för Åbo Akademi, professor Mikael Lindfelt

Rektor: FM Fredrik Åberg

Kansliföreståndare / kurssekreterare: Merkonom Anne Holmström

KANSLI

Öppet:må-fr kl. 9.00-11.30 och 12.30-15.00

Adress:    Skolgatan 11, 10900 Hangö

Telefon:   040 1860 131 Anne Holmström

E-post:     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Webb:     www.hangosommaruni.fi 

 

ANMÄLAN 


Elektronisk förhandsanmälan rekommenderas. Anmälningar tas dock också emot direkt vid kansliet, per telefon eller brevledes.

 

Obligatorisk förhandsanmälan till kurser görs senast TVÅ VECKOR innan kursstarten om ej annan tid omnämns vid respektive kursbeskrivning. 

 

Senare inkomna anmälningar beaktas i mån av möjlighet. Till kurserna antas deltagarna i anmälningsordning. Efter anmälningstidens utgång sänds närmare information, kursprogram etc. till de förhandsanmälda i välkommenbrev, elektroniskt eller med posten. 

Det är viktigt att anmäla sig på förhand! Din anmälan noteras först efter att du betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € - om ej annat meddelats. Om inte tillräckligt många deltagare anmäler sig så inhiberas kursen. Vid inhibering av kurs meddelas deltagarna och anmälningsavgiften återbetalas.

 

ANNULLERING

Om du trots allt inte kan delta i den kurs du anmält dig till, bör du utan dröjsmål annullera din anmälan senast EN VECKA innan respektive kurs inleds, eller enligt annat eventuellt direktiv. 

Såvida annulleringen inte görs i tid uppbärs en straffavgift på 100 €. 

Det är speciellt viktigt att annullera anmälan i tid för en kurs med begränsat deltagarantal, så att de som eventuellt befinner sig på reservplats hinner få meddelande om att de kan delta.

 

TENTAMINA

De akademiska ämnena och yrkeshögskolestudierna tenteras vid tidpunkt som fastställs med föreläsaren enligt kansliets direktiv.

 

AVGIFTER


ANMÄLNINGSAVGIFT
En anmälningsavgift på 20 € uppbärs för alla enskilda kurser eller kurshelheter utav alla studeranden som anmlt sig för studier vid Hangö sommaruni.
Enklaste sättet att erlägga anmälningsavgiften är genom elektronisk anmälning på denna web, som registreras då avgiften erlagts.

KURSAVGIFT
Hangö sommaruni fakturerar skilt kursavgifter till alla anmälda studerande under kalenderåret i ett välkommenbrev.
Anmälningsavgiften ingår inte i den uppgivna kursavgiften.

 

STUDERANDE VID ÅBO AKADEMI
Studerande för grundexamen som är närvaroanmäld vid Åbo Akademi under läsåret betalar ingen studieavgift för akademiska kurser ingående i ÅA:s studieprogram, dock anmälningsavgiften på 20 €. Denna täcker enskild akademisk kurs, flera akademiska kurser inom samma studieblock, eller enskilda ämnesstudiehelheter, och enligt hur man själv angett i sin anmälan.

STUDERANDE VID ÖPPNA UNIVERSITETET
Övriga studeranden som deltar i akademiska kurser betalar en gemensam studieavgift på 50 € som terminsavgift till Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi – CLL under vårterminen 1/1-31/7 2024 samt en årsavgift på 75 € (= kalenderåret) till Hangö sommaruniversitet.
Dessa avgifter är engångsavgifter som berättigar till deltagande i ett obegränsat antal akademiska kurser. Om du tidigare under läsåret deltagit i öppen universitetsundervisning och betalt studieavgiften betalar du endast årsavgiften. De, som deltar endast i förhör, erlägger en tentamensavgift på 20 €.
 

Ny prissättning införs från och med höstterminen 1/8-31/12 2024.

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen gäller studerande vid Åbo Akademis öppna universitetskurser, extrastuderande och studerande vid Öpuleder. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Den nya prissättningen innebär att vi frångår systemet med terminsavgifter. Med Åbo Akademis samarbetsparter tas i bruk en administrativ avgift om 30 euro/kurs/deltagare.

Den nya prissättningen innebär en höjning av priserna men samtidigt också att Åbo Akademis grund för prissättning likriktas med de flesta andra universitet. Prishöjningen är en följd av att den statliga finansieringen för kontinuerligt lärande minskas.

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/avgifterna-for-oppna-universitetets-kurser-hojs/

Årsavgiften på 75 € (= kalenderåret) till Hangö sommaruniversitet fortgår att gälla läsåret 2024-25.

Exempel: 
Hangö sommarunis kursdeltagare betalar 30e för varje enskild kurs som motsvarar t.ex. 5 sp inom det Öppna Universitetet inom grundstudierna till Centret för Livslångt Lärande men bara en gång en årsavgift på 75e till sommaruniversitetet. För en ytterligare enskild kurs (på t.ex. 10 sp) upprepas betalningen 30e, men inte årsavgiften.

 

För övriga utlokaliserade akademiska kurser eller yrkeshögskolestudier gäller samma grundprincip.

Särskild kursavgift för akademisk kurs kan i enstaka fall uppbäras.


STUDERANDE VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA ELLER DEN ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN
För yrkeshögskolestudier inom den Öppna Yrkeshögskolan vid YH Novia uppbärs en studieavgift på 15 € per studiepoäng. Studieavgiften inkluderas i kursavgiften vid respektive yrkeshögskolekurs. Studerande för grundexamen som är närvaroanmäld vid Yrkeshögskolan Novia under läsåret betalar ingen kursavgift för yrkeshögskolekurser ingående i Novias studieprogram, dock anmälningsavgiften på 20 €.

 

FORTBILDNING OCH ÖVRIGA KURSER
För deltagande i sommaruniversitetets alla övriga kurser uppbärs kursavgift i stället för årsavgift. Avgiften anges vid respektive kursbeskrivning. I samband med kurserna kan kopierings- och materialkostnader tillkomma.

Särskild kursavgift för akademisk kurs eller yrkeshögskolekurs kan i enstaka fall uppbäras. Detta är då angett.

 

OBS! Sommaruniversitetet återbetalar inte kursavgifter utom i det fall att kurs inhiberas eller vid sjukdomsfall.

 

Avgifterna betalas till Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet på skild faktura som sänds till kursdeltagarna i ett välkommenbrev.

Obs! att du bör ange referensnummer 60600 i referensfältet vid anmälningen.

 

BIBLIOTEK

Hangö stadsbibliotek står till förfogande för alla studeranden vid sommaruniversitetet. I mån av möjlighet anskaffas till referensbiblioteket erforderlig kurslitteratur. Eftersom antalet kursböcker är begränsat uppmanas studerandena att på förhand i god tid införskaffa den kurslitteratur som behövs!

Biblioteket i Hangö är under normala omständigheter öppet må-on kl. 11.00-19, to 11-17, fr 9-15, på lö är endast läsesalen öppen kl 9-13.
På grund av coronan kan biblioteket vara stängt.

 

Några tips angående kurslitteratur för studerande vid Öppna universitetet

Var ute i god tid! När du fått en lista på kurslitteratur kan du kolla om böckerna/tidskrifterna finns tryckta eller eventuellt i elektronisk form på ditt kommunbibliotek, eller närmaste vetenskapliga bibliotek.

http://www.biblioteken.fi/ en portal omfattande kommunbiblioteken

Melinda en samkatalog för högskole- och universitetsbibliotek

Alma katalog för tryckt material vid Åbo Akademis bibliotek

Tria katalog för tryckt material vid Tritonia i Vasa

Du kan fjärrlåna kursböcker från andra bibliotek (t.ex. Åbo Akademis bibliotek, Helsingfors universitetsbibliotek etc.) via ditt eget kommunbibliotek. Kolla med ditt bibliotek vad fjärrlånen kostar. T.ex. Jakobstads stadsbibliotek tar en grundavgift på 5 euro/bok.

Åbo Akademis bibliotek brukar ibland beställa kursböcker för deponering på biblioteket under kurstiden. Då kan man läsa boken på biblioteket eller ta kopior/scanna ur boken. Det är tillåtet att kopiera för eget bruk, men inte för försäljning.

Minskade anslag betyder också att antalet kursböcker sjunker vid ÅAB, vilket innebär att man allt oftare måste köpa själv sina kursböcker. Snabbaste leveransen går säkert via olika nätbokhandlar (Adlibris, Booky, Amazon... etc.). Tyvärr har inte Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår någon andrahandsbokhandel för kursböcker, men det kan bli aktuellt i framtiden.

Här kan ni kolla webbplaster som förmedlar använd (kurs)litteratur:

https://www.booky.fi/kaytetyt_kirjat

www.kurslitteratur.se/

www.amazon.co.uk/

 

Elektroniska böcker: Som studerande vid Åbo Akademi och Öppna universitet har du rätt att använda våra licensbelagda resurser. De hittas i Nelliportalen. Under Välj resurs->E-böcker hittar du 26 leverantörer och databaser med e-böcker. Den mest omfattande är Ebrary med över 120.000 böcker (de flesta finns länkade från Alma). För att kunna läsa ÅAB:s e-böcker och för att logga in i Nelliportalen (utom Elib, se nedan) bör du ha Åbo Akademis lösenord och användarnamn Om du inte redan har ett lösenord (alla som deltar i nätkurser har) kan du kan anhålla ett från ICT-service, läs mer här: http://www.abo.fi/stodenhet/anvandare

I Nelliportalen finns massor av andra e-resurser, t.ex. e-tidskrifter, ordböcker, dagstidningar, uppslagsverk. Du kan också bekanta dig med en ny resurs som heter Libguides, där vi har ämnesvisa sidor med litteraturtips och skrivtips. Ingångssida. http://libguides.abo.fi/

En annan intressant resurs är Elib, med svenskspråkiga böcker. Som kund på kommunbiblioteken i Österbotten, Åboland och Åland har du tillgång till Elib. Fråga ditt hembibliotek! Elib fungerar med bibliotekskort. Om du vill använda Elib vid Åbo Akademis bibliotek eller Tritonia, bör du följaktligen ha ett bibliotekskort, vilket du endast kan avhämta med ett personligt besök på biblioteket i Åbo eller Vasa. Här kan du se utbudet av e-böcker vid på Elib/Åbo Akademis bibliotek: http://aboakademi.elib.se/

Ta gärna kontakt med biblioteket om du behöver hjälp!

ÅAB: http://www.abo.fi/bibliotek/

 

INKVARTERING

Kursdeltagarna ordnar själva sin inkvartering. Närmare uppgifter om inkvarteringspris m.m. ges av Hangö stads turistbyrå, Rådhustorget 5, 10900 Hangö, tfn 019-2203 411. Privatinkvartering, förmedling via lomahanko.fi och himahuvila.fi

 

INKVARTERINGSSTÄLLEN, RESTAURANGER OCH MATSTÄLLEN 

OBS! Boka din inkvartering så snabbt som möjligt, Hangö har begränsat med bäddplatser.

 (se även www.hango.fi)

Pensionat Tellina-Thalatta,  Appelgrensvägen 1-2 tfn/fax 019 248 6356
Villa Maija, Appelgrensvägen 7, tfn 050 505 2013
B&B Garbo, Rådmansgatan 8 (Esplanaden 84), tfn 040 542 1732
B&B Korsman, Korsmansgatan 46, tfn 050-339 0227
Hotel Bulevard, Boulevarden 8, tfn 044 988 0886
B&B Villa Aurora, Vårdbergsvägen 4, tfn 044-9703750
Hotel Regatta, Torggatan 2, tfn 019 248 6491, 050 306 1900
Hangö Camping Silversand (sommartid), tfn 019 248 5500
Villa Solgården, Stjärngränd 4, tfn 040 182 3233
Viking Motel, Glasbruksgatan 6, tfn 040 516 3837
Folkia Center gästhem, Esplanaden 61, tfn 050-358 7987
Kafe 51 bar vandrarhem, Kapellhamnsvägen 51, tfn 040-544 8621
Hostell Sjömansro, Hamnvägen 38-40, Lappvik, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Ferie- och kurscentret Högsand, Högsandsvägen 30, Lappvik tfn 019-541 0300

Privatinkvartering, förmedling via www.lomahanko.fi , www.lomarengas.fi , www.airbnb.fi , www.halua.fi , www.premiumrental.fi  

Restaurang HSF, Östra hamnen, tfn 0100 5515
Skiffer, Hamngatan 13, tfn 040 351 0116
Restaurang Origo, Hamngatan 7, tfn 019 248 5023
Brasserie Regatta, Torggatan 2, tfn 050 509 9501
Cafferie, Havsgatan 1, 044 777 0741
Restaurang Magasinet, Hamngatan 9, tfn 019 248 4060
Hangon makaronitehdas, Hamngatan 15, tfn 044 523 4522
Classic Pizza, Hamngatan 17, tfn 044 033 7606
Restaurang Hangö Port, Östersjö port, tfn 0100 5516
Sommarrestaurang Casino, Appelgrensvägen 10, tfn 010 274 0741
Café-Rest. De Fyra Vindarnas Hus, Lilla Tallholmen, tfn 019 248 1455
Beurre Lunch & catering, Västra hamnen, tfn 044-546 7500
Mardo´s Restaurant & Pizzeria, Boulevarden 17, tfn 019 241 1000
Alan´s Café, Villa Orrman, Rådhustorget 4, tfn 248 7622, 040 701 6743
Hanko Café, Bang. 16, tfn 019 248 8100
Stranden Bar & Kitchen, Östra hamnen, tfn 040 503 7788
Restaurang På Kroken, Hangöby hamn, tfn 040 358 1815, 019 248 9101
Pizzeria Nadin, Bangatan 12-14, tfn 019 248 7987
Mokkis Stop in/Gatukök, Glasbruksgatan 2, tfn 019 248 1398
Bar & Café Bryggan, Östra hamnen, tfn 040 673 5707
Beach Bar Plagen, Tennisstranden, tfn 045 639 7737, 0400 338 133
Trattoria Tennis Café, Appelgrensvägen 12, tfn 050 560 8870
Bravas, Hamngatan 19, tfn 0400 583 818
Thaimat, Angkhanans torgcafé, Salutorget, Nycandergatan, tfn 0400 476 714
Wall´s hamburgare, Berggatan 12-14, tfn 019-248 2332
Café Bageri Lillan, Berggatan 9, tfn 050-0473 206
Milano Pizzeria restaurant, Esplanaden 69, tfn 044 207 7200
Kotipizza Hanko, Esplanaden 119, tfn 050 553 2295
Oi Hanko, Esplanaden 79, tfn 050 364 8834
Oyster & Fish, Hamngatan 13, tfn 040-709 5412
Elvan Bistro, Boulevarden 11, tfn 0400-213 208
Restaurang Segel, Havsgatan 2, tfn 040-585 8008

 

ÖVRIG SERVICE

Hälsocentralen, Esplanaden 85, tfn 019 2203 555, må-fre kl 8-16

Postombud: R-kiosk, Esplanaden 69

Taxi: tfn 0100 - 3344 , 0800 02122

 

TILLÄGGSUPPGIFTER

Ytterligare information om kursprogrammet, detaljprogram m.m. fås i sommaruniversitetets kansli.

 

DET ÖPPNA UNIVERSITETET

Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen, som ger studerandena möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskrivna vid något universitet. Det öppna universitetets kurser är öppna för alla intresserade oberoende av grundutbildning. Fortbildning, allmänbildning och en väg till högskoleexamen är de motiv som oftast uppges av dem som studerar inom det öppna universitetet. Kurserna inom det öppna universitetet motsvarar vanligen grund- eller ämnesstudier vid universiteten. Kursfordringarna är också desamma som inom det egentliga universitetet. Det öppna universitetet är ingen separat institution utan en samarbetsorganisation mellan universitet och vuxenutbildning.

Studeranden som avlagt 180 studiepoäng inom ramen för det öppna universitetet har möjlighet att ansöka om studierätt för examen vid universitet. En högre högskoleexamen omfattar vanligen 300 studiepoäng (sp) och en lägre högskoleexamen 180 sp. 1 sp är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 27 h.

STUDIEPRESTATIONER, INTYG OCH STUDIERÅDGIVNING

Studieprestationer inom det öppna universitetet registreras beroende av ämnet vid CLL, Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi, som på basen av anhållan utfärdar intyg över avlagda studieprestationer. (Vid registrering av andra akademiska kurser, kontakta Hangö sommaruniversitet.) CLL vid Åbo Akademi i Vasa utfärdar intyg i följande ämnen: arbetsplatspsykologi, förskolepedagogik och -didaktik, hälsoadministration, pedagogik, socialpolitik, specialpedagogik, utvecklingspsykologi, vuxenpedagogik och vårdvetenskap.

Närmare information om studier inom det öppna universitetet ger:

Rektor Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet

Tfn 0400 727 814

Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi i Åbo och Vasa:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åbo Studierådgivning: Majlen Saarinen, tfn 02 2154 500

          registrering och intyg: tfn 02 2154 666

Vasa Studierådgivning: Christina Teirfolk, tfn 06 3247 243

            registrering och intyg: tfn 06 3247 129

STUDIERÄTT VID UNIVERSITETET

Enligt undervisningsministeriets beslut ger 60 sp avlagda inom det öppna universitetet möjlighet att ansöka om studierätt för examen vid universitet. Man kan också vara extra studerande, vilket innebär studierätt i en enstaka kurs eller ett ämne vid universitet.

 

DEN ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN

Hangö sommaruniversitet erbjuder i samarbete med Yrkeshögskolan Novia kurser som är öppna för alla intresserade inom den öppna yrkeshögskolan. Kurserna följer yrkeshögskolans studiefordringar.

STUDIEPRESTATIONER, INTYG OCH STUDIERÅDGIVNING

För närmare upplysningar om studier inom den öppna yrkeshögskolan kontakta:

Vasa Studierådgivning: Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KURSFÖRSLAG O.A. ÖNSKEMÅL

Du kan påverka kursutbudet genom att komma med kursförslag. Kontakta oss på kansliet. Initiativ angående kommande års kursverksamhet är välkomna!

SOMMARUNIVERSITETET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR I PROGRAMMET.