• - Hangökursen vecka 24, 2024

Tidpunkt:

10-14/6 2024 (5 dagar);
start 10/6 kl 11-20, 11-13/6 kl 9-20, 14/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)
 

Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Göran Högbergmedicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Tony Wikström, psykodramatiker från Åland

 

 

Psykodrama är improviserad teater om livet. På den här kursen tränar vi oss i att bli bra på relationer. Vi skapar tillsammans scener från vardagen och vi lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor. Vi skapar berättelser genom rollbyten.

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 40 gången och firas med en gemensam samkväm under kursveckan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla din förmåga att förstå känslor, relationer och sociala sammanhang.

 

Kursinnehåll och lärandemål

Vi lär oss förmågan att kommunicera och utveckla dialog. Genom att byta roll så tränar vi förmågan att skapa med andra människor. Rollbyte betyder praktiskt att vi i teaterns form går in i hur vi tror att andra människor tänker och känner. Denna övning i rollbyten betyder också att vi själv kan utveckla vår förmåga till att få ett bredare register av känslor och tankar.

Vi lär oss om våra egna reaktioner och upplevelser och utvecklar därmed en djupare förståelse för vår sociala situation. I psykodramat får vi även träna på att utveckla och förbättra våra liv.

Relationer knyter samman människor till grupper och psykodrama arbetar vi med förståelse för grupper som familjer, släkter, vänner och arbetsplatser. Vi kan göra improviserade teater-scener där vi lär oss om dessa grupper och där vi övar på hur vi kan förändra vår situation i ett gruppsammanhang.

Genom psykodrama kan vi arbeta med tankar om framtiden. Vi övar på förmågan att göra val och vi kan även granska sociala och politiska frågor. När vi gör scener kring sociala och politiska frågor kallas det sociodrama.

Psykodrama är ett sätt att lära och öva och det har därför en pedagogisk inriktning där inlärning kan effektiviseras genom så kallad upplevelsebaserad inlärning (kallas ibland simulering). Genom att undersöka nya lösningar tränas spontanitet och kreativitet.   

Tillämpning av psykodrama

Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som teater, utbildning, psykoterapi, socialt arbete, organisationsutveckling, religion och politik.

Kursupplägg

 Kursen är till största delen praktisk och upplevelsebaserad men innehåller även teori och genomgång av övningspass. Som kursdeltagare får man prova på alla roller i ett psykodrama. Dessa roller är att vara huvudperson, det vill säga välja och utveckla sitt eget tema, att vara hjälpjag, det vill säga ta roller i ett drama där någon annan är huvudperson samt att vara regissör, det vill säga hjälpa någon att utveckla sitt tema. Under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är personligt för oss vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. I basstudierna ingår även extra studier, fritt valbara bryggstudiekurser i Nyland och Stockholm, som till sin natur är praktiska träningskurser.  Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen. Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.
Bryggstudierna omfattar 5 sp per kurs. Dessa kompletterar studierna ovan.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper (förutom vid bryggstudier).

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) inklusive enskilda bryggstudiekurser (5 sp) ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.

 

 Antagning och ansökan:

Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.
Kursdeltagarna beredes plats i anmälningsordning efter antagningen.

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2
och under höstterminen enligt ett mera utdraget schema augusti-december 2024: 
https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/dans-musik-teater/teater/stockholm/39098/
Åland vecka 42 (Regikurs - vartannat år, nästa gång 2025)

 

 

Samarbetspartners

Kursen bedrivs i samarbete med den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama vid Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), som är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations), Folkuniversitetet och Hangö sommaruniversitet, som också koordinerar studieprestationerna inom ramen för den nordiska utbildningen. Kursorterna är Stockholm, Hangö samt Åland. Kurserna är på svenska och som deltagare väljer du själv antal kurser per år för att passa din egen studietakt. För de som inte tidigare har påbörjat utbildningen blir denna vecka en introduktionsvecka.

För mer information om den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama kontakta Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459 eller
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Carola Fortelius
certifierad psykodramatiker, arbetsplatsmedlare, TkL
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 
Tony Wikström Mariehamn - psykodramatiker

sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

INFO OM LOGI

Logimöjligheterna i Hangö vecka 24 är begränsade.

Snabb logibokning rekommenderas.

En förmånlig grupplogi är också möjlig. Intresserade kan höra sig för om denna möjlighet av kurssekreterare Anne Holmström, tfn +358 40 1860 131, eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24) + anmälningsavgift