Specialpedagogik (grundstudier) vid Hangö sommaruni 2022-23:

Specialpedagogik och inkludering, 5 sp              
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp 

Funktionsvariation I, 5 sp
Barn och ungas välbefinnande, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Kurserna arrangeras som distanskurser

Avgifter