Fåglar är ett tacksamt motiv också för amatörfotografer. Men det är också ett motiv som kräver kunskap och kompetens: dels för att lyckas med fotograferingen (fåglar har vingar och de flesta är mycket små ...), dels för att inte störa och åsamka skada.

Hangö sommaruni erbjuder därför en specialkurs kallad ”Fåglar & Foto x 60” med start hösten 2023. Resurspersoner är Håkan Eklund (fåglar, fotografering) & Paul Söderholm (LR, utskrifter, fotobok). Kursen omfattar fyra veckoslut under vinter, vår, sommar och höst – eventuellt kompletterade med extra exkursionstillfällen.

Kursen är en pilotkurs. 
          

Del 1/4: 6-7 oktober 2023 AVSLUTAT PASS
Del 2/4: 3-4 februari 2024 AVSLUTAT PASS
Del 3/4: 27-28 april 2024
Del 4/4: 10-11 augusti 2024

Kursort: Hangö

Kursen riktar sig till längre hunna amatörfotografer som har fotovana, rätt utrustning, utevana – och framför allt ett stort intresse för fåglar, natur och fotografering. Målet är att lära känna igen sextio vanliga fågelarter, något om deras levnadsvanor och biotopval samt att fotografera minst hälften (gärna alla). Och, det duger inte bara att ta ”porträttbilder”. Istället ska vi fokusera på att göra ett portfolio med bilder av arternas livsmiljöer (där de häckar, rastplatser under vår och höst), vad de äter, spår i naturen (ex. ”hackspettsmedja”, spår i snön). Alltså blir det också behov av  landskapsbilder och närbilder, också med makroobjektiv.

Resultatet ska dokumenteras i en personlig fotobok i text och bild. Kursen avslutas med en gemensam fotoutställning inklusive utställningsbok.
Kursens fotoutställning realiseras i samband Hanko Foto Festival i Hangö den 14 september.

 

Anmälningsslussen är stängd!

Kursavgift: € 200 (kan betalas i rater). Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften.