Tidpunkt:
lördagen 10 / 6 2023, kl 10-13, 14-17
(4+4 lektioner); LM kl 10-13, PS kl 14-17

Kursplats: Hangö gymnasium, Skolgatan 11


Kursledare:

Linda Mannila, forskare och företagare i gränslandet mellan människa och teknik
”AI är inget nytt, men efter att ChatGPT publicerades har diskussionen kring AI exploderat runt om i världen. Förutom att ge oss en hel del nya möjligheter, väcker den även nya frågor kring etik, integritet, transparens och rättvisa. Vi diskuterar vad AI är, hur dessa lösningar syns i vår vardag och vilken kompetens vi behöver i ett samhälle där AI spelar en allt större roll. För att konkretisera diskussionen går vi igenom många praktiska exempel och applikationer som deltagarna själva får pröva.

Paul Söderholm, IT-expert, fotograf och illustratör
”I den senare delen av kursen fokuserar vi på hur AI kan användas inom grafisk konst och design. Vi kommer att dyka in i Midjourney och diskutera andra populära verktyg och program inom området. Med hänsyn till den snabba utvecklingen av AI-verktyg anpassar vi innehållet för att ge deltagarna en aktuell och relevant upplevelse. Genom att presentera och experimentera med dessa verktyg tillsammans, utforskar vi hur AI kan bidra till att frigöra kreativiteten och förbättra våra arbetsprocesser inom konst och design.

 

Kursteman:


Vad är AI?
* Kort historisk tillbakablick
* Orsaker till att AI har blivit stort ”just nu”
* Olika AI-områden

AI som allmänbildning
* AI-litteracitet
* AI som del av EU:s DigComp-ramverk)

Etiska frågeställningar
* Vikten av bra data

Vad är AI-generade bilder
* För- och nackdelar med AI-genererade bilder

Användningsområden för AI-genererade bilder
* inom konst, industri och underhållning

Etiska frågeställningar kring AI-genererade bilder
* Ansvar
* Manipulation och desinformation
* Autenticitet och äkthet

 

Deltagarantal 10-20 med egen medtagen Laptop
Appar: primärt gratisappar i övningarna, lärarna demonstrerar ev också med avgiftsbelagda appar
Kursavgift (=anmälningsavgift): € 20

Hangö sommaruni arrangerar en fördjupande fortsättningskurs med Linda och Paul, t.ex. på en lördag (4h) under hösten ifall kursdeltagarna visar ett tillräckligt stort intresse för saken.