Skolpsykologins grundstudier arrangeras igen vid Hangö sommaruni i en långsam studietakt under sommarterminen i Hangö eller annan ort fr.o.m. 2023.
Examinator: ämnesansvarig Karin Österman