• vårterminen 2024

Sommaruni planerar att arrangera följande kurser inom ämnet enligt Åbo Akademis studiefordringar:

- Arkitekthistoria, 5 sp VT 2024

Uppdateras senare

Delkurser

Kursen inhiberad 15.2.2024

 

Specialkurs i konstvetenskap

Arkitekturhistoria, 5 sp (nätkurs)

Tidpunkt: våren 2024 

Kursen är tio veckor lång, med tio tematiska avsnitt. Avsnitten börjar på en måndag och slutar på en söndag då det är deadline för inlämning av avsnittets hemuppgifter.

Kursen börjar må 4.3.2024. Sista avsnittet startar må 6.5. Kursen pågår således veckorna 10-19, 2024.

Lärare: FM, doktorand Pia Wolff-Helminen

Innehåll:
Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer. 

Arbetsformer och examination: Föreläsningar, självstudier med skriftliga uppgifter och självrättande test i Moodle.
Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

Litteratur: Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013).
Kursboksbiblioteket borde ha flera exemplar.
Övrigt material (främst inspelade föreläsningar) ges via kursens moodle.
Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, självrättande test och diskussionsuppgifter.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren

- kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter

- kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum

- sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument

- kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria