• 5 sp

Tidpunkt och kursplats:

7-8/6 2023 i Hangö, Skolgatan 11 (Hangö gymnasium),
kl 13-16, 9-16

4/8 2023 på G18 (Georgsgatan 18) i Helsingfors,
kl 11-18

 

Kursledare:

Arbetshandledare Mika Lindfors

 

Lärandemål:

Studerade får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

 

Examinationsform: 
Inlämningsarbete

 

Kurslitteratur:

Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.
Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (eller alterntiv titel enligt föreläsarens anvisning)
Lenneer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisiningar.