• (5 sp) digitalt, ht 2023

Studieform:
Distanskurs via Zoom

 


Tidpunkt:

10-11 november 2023 (fr-lö), kl 17-20, 9-12 (CM)


17-19 november 2023 (fr-sö / HR),
kl 18:00-20:45; 10:15-13:30; 10:15-12:45


1-3 december 2023 (fr-sö / HR),
kl 18:00-20:45; 10:15-13:30; 10:15-12:45

 

 

Kursledare:
MHC Camilla Mattjus och teckenlärare Hannele Rabb

 

Kursbeskrivning

 

Syfte: Kursens syfte är att studerande erhåller kunskap om hörselskador, tekniska hjälpmedel och undervisning av barn och elever med hörselnedsättning. Studerande ska kunna identifiera och analysera pedagogiska konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning utifrån elevers varierande förutsättningar för kommunikation och lärande. En större del av kursen (20 h) ägnas åt tecken som stöd.    

 

Innehåll:

- Hörselnedsättningar och hörseltekniska hjälpmedel 

- God ljud- och ljusmiljö 

- Pedagogiska konsekvenser 

- Att undervisa tillgängligt

- Tecken som stöd för tal- och språkutveckling 

- Vardagstecken: Bl a färger, personer, omgivning, väder, djur, mat, föremål, verb, adjektiv, tid, siffror, handalfabetet     

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till: 

- Vad en hörselskada kan innebära för en elev, hur man med ljudförbättrande åtgärder erhåller en god ljudmiljö för alla, hur hörseltekniska hjälpmedel fungerar, hur man som pedagog kan underlätta för elever med hörselskada

- Grunderna i tecken som stöd.    

 

Allmänfärdigheter:

- Reflekterande tänkande om kommunikation.

- Visuellt tänkande.   

Examinationsform:

Inlämningsarbete (gällande temat hörselmedvetenhet) och praktisk uppgift (gällande temat tecken som stöd).

 

Bedömning: Godkänd/underkänd. 

Litteratur:

Snellman, S. (2007). Hjälp - en elev med hörselskada i min klass. Förlag: Raumo. 

Takala, M. & Lehtomäki, E. (2005) Kieli, kuulo ja oppiminen - kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Tilläggsinformation: s. 153-217.  Förlag: Finn lectura    

Kiili, J. & Pollari, K. (2012). Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Tilläggsinformation: Kap 4-5 s.38-87.    

Övrig litteratur enligt föreläsarnas rekommendationer.

 

Språk: Svenska.

Sista dagen att anmäla sig är 6.11, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!