Examinator: docent Karin Österman

Fortlöpande kursarrangemang 1-2 delkurser per läsår

Delkurserna i studieblocket (30 sp):
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Organisationspsykologi (5 sp)
Utmattningssyndrom (5 sp)

 

 Avgifter