- vandringar och tidsresor i historiska miljöer

Tid: 28.4-25.8.2022, torsdagar kl. 18-20.30 (med vissa undantag) 

Målgrupp:

Fortbildningen lämpar sig för t.ex. guider, museipersonal, skådespelare eller pedagoger, som vill lära sig mer om hur man skapar och genomför dramaguidningar eller tidsresor med historiskt tema. 

Ämnesområde: dramapedgogik, skolundervisning och kulturturism

 

Kursinnehåll:

Vi börjar utbildningen med digitala föreläsningar, där vi bl.a. får höra olika metoder att ta sig an en dramaguidning, var man hittar källmaterial och hur man gestaltar en roll. Utöver föreläsare från olika delar av svenskfinland, har vi som gästföreläsare från Sverige förskolelärare Britt-Marie Borgström. Hon har jobbat som museipedagog vid Jamtli (https://www.jamtli.com/) i Jämtland sedan 1985 och där bland annat skapat tidsresemetoden.

 

Efter teoridelen får studerandena ta del av dramaguidningar och tidsresor i västra Nyland samt jobba med att skapa en egen rollfigur. I slutet av utbildningen genomför studerandena ensam eller parvis ett prov i form av ett skriftligt guidemanus för en 1-1,5h dramaguidning och en fysisk 30 min dramaguidning på basen av guidemanuset.

Kursledare: Margareta Hägg (Porkala guider, Raseborgs guider)
Deltagarantal: ca 8-15 (För att fortbildningen ska starta behövs minst 8 deltagare)
Kursavgift: 100 € + 20 € anmälningsavgift
Anmälningar: Hangö sommaruni senast 13.4 hangosommaruni.fi

 

Teoridel 28.4-19.5.2022 (digital undervisning)

kl. 18.00-18.30 Inledning av utbildningen med kursledare Margareta Hägg. 

kl. 18.30- Vad är en dramaguidning? Annina Ylikoski, koordinator vid Barnkulturnätverket i Österbotten BARK, berättar.

to 5.5

kl. 18.00-19.30 Tidsresemetoden från JAMTLI i Östersund Museipedagog Britt-Marie Borgström

kl. 19.30- Tidsresor och dramaguidningar i bruksmiljö vid Fiskars museum, Museichef Emi Ingo

to 12.5

kl. 18.00-19.30 Pigor, spöken och fina damer i Borgå, Dramaguide Jenny Törnroos

kl. 19.30- Presentation av praktikdelen och val av egen karaktär med kursledare Margareta Hägg.

to 19.5

kl. 18.00-19.00 Tidsresor och dramavandringar på Hertonäs gård, Verksamhetsledare Anne Sandström från Dot rf.

kl. 19.00- En resa i tiden. Dramaguidningar i Sagalund, Chefsguide Jarmo Kujala

 

Praktikdel  2.6-28.6.2022 (På plats)

to 2.6

kl. 18.00-20.30 Tidsresa till 1500-talets Ekenäs med rollfiguren Katarina Jagellonica Dramaguide Anne Ingman

to 9.6

kl. 18.00-20.30 Dramaguidning på Raseborgs slott med rollfigurerna Daniel skrivare & Broder Tomas, Skådespelare Dan Idman och Tommy Haakana, preliminärt

to 16.6

kl. 18.00-18.45 Dramaguidning om H. Ekelunds arkitektur i Karis med rollfiguren Eva Kuhlefelt-Ekelund, Guide Mia Lindström

kl. 19.00-20.30 Dramaövningar och bygga egen karaktär med pedagog och yrkesguide Cilla Törnblom-Backman

ons 22.6

kl. 18.00-18.45 Dramaguidning i badhusparken i Hangö med rollfiguren Katarina, Dramaguide Tarja Kvarnström

kl. 19.00-20.30 Dramaövningar och bygga egen karaktär med pedagog och yrkesguide Cilla Törnblom-Backman

ti 28.6

kl. 18.00-18.45 Dramatiserad museibusstur om Porkalaparentesen i Sjundeå Susanne Ekström

kl. 19.00-20.30 Dramaövningar och bygga egen karaktär med pedagog och yrkesguide Cilla Törnblom-Backman

 

 

Juli Planering av den egna dramaguidningen fortsätter

 

 

Läroprov (Kan göras parvis om man vill. Platserna bestäms efter önskemål)

to 4.8 3-4 studeranden x 30 min

to 11.8 3-4 studeranden x 30 min

ti 16.8 3-4 studeranden x 30 min

ons 17.8 3-4 studeranden x 30 min

 

to 25.8 Avslutning av kursen

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i kursprogrammet.