i Stockholm, hösten 2023

Tidpunkt:

Kursen arrangeras under hösten 2023.
Ett studieschema publiceras under våren 2023

Kursplats och -adress: 

Hos Dininsida, Stortorget 3 (en trappa) i Gamla stan, 111 29 Stockholm
VÄGBESKRIVNING: Dininsida kartlänk

 

Kursledare:
Ysse Berntson,
psykodramatiker, socialpedagog, gestaltterapeut

Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i studieblocket för Psyko- och sociodrama

För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni bryggstudier.

Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån häftet.

Studieomfattning
En kurs bryggstudier (5 sp) består av 4 närstudieträffar.
En närstudieträff består av cirka 10 h (=10 lektioner à 45 minuter)
Bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).


Kursavgift för bryggstudier i Sverige: € 250

Antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.
Även andra med erfarenhet av relaterade färdigheter och insikter t.ex. i gestaltterapi kan antas till studierna.

För antagning till bryggstudiekurs vänligen kontakta kursledaren psykodramatiker Ysse Berntson,
tfn +46 70 313 7646.

Anmälan senast två veckor innan kursstarten.
- steg 1: obligatorisk anmälningsavgift € 20 genom anmälan via vår hemsida.
- Kontonumret till Sparbanken: FI88 4170 0010 1701 87, ITELFIHH
- steg 2: Du får ett välkommenbrev med faktura på kursavgiften (€ 250) i din epostlåda 
- kursavgiften kan erläggs i sin helhet eller i rater enligt överenskommelse med kurssekreterare Anne Holmström, (Annes kontaktuppgifter nedan) 

Deltagarantal: 6 - 8

Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kontaktuppgifter:
Rektor Fredrik Åberg
tfn +358 400 727 814
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU) och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

Kontaktuppgifter till de kursansvariga:
Ysse Berntson, psykodramatiker, socialpedagog och gestaltterapeut från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 004670 3137646.
Göran Högberg, psykiater, medicine doktor, psykodramatiker från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

i Finland, våren och hösten 2023

Tidpunkt:

22/1, 19/2, 17-19/3, 16/4 och 21/5 2023
Studieträffarna arrangeras på söndagar kl 15-19.
Träffen i Hangö 17-19/3 (fr-sö) är kl 16-20, 9-18, 9-16


Första studieträffen 22/1 2023, kl 15 – 19 äger rum i Naarthes mottagningsutrymmen på Centralgatan 86-88 i Karis.

Följande bryggstudiekurs arrangeras under hösten 2023.
Schemat publiceras under våren.


Kursplats och -adress: 

Karis, Hangö och Helsingfors (enl. överenskommelse)

Kursledare:
Carola Fortelius, certifierad psykodramatiker, arbetsplatsmedlare, TkL

Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i studieblocket för Psyko- och sociodrama

För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni bryggstudier.

Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån
arbetshäftet.

Studieomfattning
En kurs bryggstudier (5 sp) består av ca 40 lektioner (närstudieform). 1 lektion = 45 minuter. Bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).

Kursavgift för bryggstudier i Finland: € 20 (=anmälningsavgift)

En tilläggsavgift kan tillkomma för utrymmet och uppbärs i så fall av kursledaren.
Kursledaren informerar närmare om den eventuella tilläggsavgiften.

Antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.
Även andra med erfarenhet av relaterade färdigheter och
insikter i besläktade terapimetoder kan antas till studierna.

AnmälanSenast två veckor innan kusstarten

Steg 1: För antagning till bryggstudiekurs vänligen kontakta kursledaren Carola Fortelius,
tfn +358 40 554 2759, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Steg 2: Anmälan till Hangö sommaruni via hemsidan. Den obligatoriska anmälningsavgiften (=kursavgift) € 20 betalas i samband med anmälan

Kontonumret till Sparbanken: FI88 4170 0010 1701 87, ITELFIHH

Steg 3: Du får ett välkommenbrev / bekräftelse om kursarrangemangen per epst


Tilläggsinfo ges av kurssekreterare Anne Holmström (kontaktuppgifter nedan).

Deltagarantal: 8 -10

Kursansvarig:
Carola Fortelius, psykodramatiker från Hangö, tfn +358 40 554 2759 carola@Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Kontaktuppgifter:

Rektor Fredrik Åberg

tfn +358 400 727 814
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU) och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations). 

Kursen hålls i Åbo 29 / 9 2022 - 13 / 5 2023

 

Tidpunkt:

29 / 9 - 1 / 10 2022
24 - 26 / 11
26 - 28 / 1 2023
23 - 25 / 3
11 - 13 / 5

to-lö, kl 13:00 - 18:30, 9:00 - 16:00, 9:00 - 16:00

 

Kursort: Åbo, Linnasmäki kongresshotell

Kursledare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare
Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör

 


Kurstillfällen

5 seminarieträffar under förlängda veckoslut:

Torsdag kl 13-18:30
Fredag kl 9-16
Lördag kl 9-16

 

 

Kursplats
Åbo kristliga institut, Linnasmäki kongresshotell
Adress: Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo
Färdanvisning: 10 min från Åbo centrum med buss (se reittiopas.foli.fi)
Logi: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./sv 
Lunch: ca € 10. Betalas på platsen.
Logi: ca € 50 / 1 pers.rum och dygn. Betalas på platsen el via nätet – ange sommaruni vid betalning.

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Redogör för utbildning, klinisk arbetserfarenhet, erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

 

 

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig att utforska och utveckla sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

 

De enskilda seminarierna


Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfarenhetsbaserade kroppsorienterade övningar ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag em /kväll) och betygsutdelning (fredag).

 

Omfattning: 30 sp

Deltagare (minimum-maximum): 16-22

Kursavgift: 1300 € (kan erläggas i rater)

 

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

 

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 12 september 2022. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan, i vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om kursen arrangeras och om man antagits till basstudierna ges den 14 september 2022 per e-post. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Litteratur till första kurstillfället Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen), 2018, Duodecim, samt några artiklar av George Downing och Cecilia Waldekranz som meddelas senare.

OBS! De avsnitt av boken Keho ja mieli som finns på svenska kommer också att finnas tillgängliga för deltagarna.
Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studieprogrammet.

på Åland 20-23/10 2023

Tidpunkt:
20-23 oktober 2023 
(fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 13 på måndagen)

Kursplats: Hotell Cikada, Hamngatan 1, Mariehamn

Kost och logi: I hotellet - egen bokning och betalning.

 

Kursledare:

Carola Fortelius, certifierad psykodramatiker, arbetsplatsmedlare, TkL
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra. 

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.


Omfattning:
Två regikurser omfattar 5 sp inom Basstudier i psyko- och sociodrama

Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

Kursanmälan: senast fredagen 6 oktober

 

- Hangökursen vecka 24, 2023

Tidpunkt:

12-16/6 2023 (5 dagar);
start 12/6 kl 11-20, 13-15/6 kl 9-20, 16/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)
 

Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Göran Högbergmedicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Tove Hagström, FM och psykodramatiker från Pargas

 

 

Psykodrama är improviserad teater om livet. På den här kursen tränar vi oss i att bli bra på relationer. Vi skapar tillsammans scener från vardagen och vi lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor. Vi skapar berättelser genom rollbyten.

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 40 gången och firas med en gemensam samkväm under kursveckan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla din förmåga att förstå känslor, relationer och sociala sammanhang.

 

Kursinnehåll och lärandemål

Vi lär oss förmågan att kommunicera och utveckla dialog. Genom att byta roll så tränar vi förmågan att skapa med andra människor. Rollbyte betyder praktiskt att vi i teaterns form går in i hur vi tror att andra människor tänker och känner. Denna övning i rollbyten betyder också att vi själv kan utveckla vår förmåga till att få ett bredare register av känslor och tankar.

Vi lär oss om våra egna reaktioner och upplevelser och utvecklar därmed en djupare förståelse för vår sociala situation. I psykodramat får vi även träna på att utveckla och förbättra våra liv.

Relationer knyter samman människor till grupper och psykodrama arbetar vi med förståelse för grupper som familjer, släkter, vänner och arbetsplatser. Vi kan göra improviserade teater-scener där vi lär oss om dessa grupper och där vi övar på hur vi kan förändra vår situation i ett gruppsammanhang.

Genom psykodrama kan vi arbeta med tankar om framtiden. Vi övar på förmågan att göra val och vi kan även granska sociala och politiska frågor. När vi gör scener kring sociala och politiska frågor kallas det sociodrama.

Psykodrama är ett sätt att lära och öva och det har därför en pedagogisk inriktning där inlärning kan effektiviseras genom så kallad upplevelsebaserad inlärning (kallas ibland simulering). Genom att undersöka nya lösningar tränas spontanitet och kreativitet.   

Tillämpning av psykodrama

Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som teater, utbildning, psykoterapi, socialt arbete, organisationsutveckling, religion och politik.

Kursupplägg

 Kursen är till största delen praktisk och upplevelsebaserad men innehåller även teori och genomgång av övningspass. Som kursdeltagare får man prova på alla roller i ett psykodrama. Dessa roller är att vara huvudperson, det vill säga välja och utveckla sitt eget tema, att vara hjälpjag, det vill säga ta roller i ett drama där någon annan är huvudperson samt att vara regissör, det vill säga hjälpa någon att utveckla sitt tema. Under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är personligt för oss vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. I basstudierna ingår även extra studier, fritt valbara bryggstudiekurser i Nyland och Stockholm, som till sin natur är praktiska träningskurser.  Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen. Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.
Bryggstudierna omfattar 5 sp per kurs. Dessa kompletterar studierna ovan.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper (förutom vid bryggstudier).

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) inklusive enskilda bryggstudiekurser (5 sp) ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.

 

 Antagning och ansökan:

Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.
Kursdeltagarna beredes plats i anmälningsordning efter antagningen.

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2 och vecka 34
Åland vecka 42 (Regikurs - vartannat år)

 

 

Samarbetspartners

Kursen bedrivs i samarbete med den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama vid Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), som är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations), Folkuniversitetet och Hangö sommaruniversitet, som också koordinerar studieprestationerna inom ramen för den nordiska utbildningen. Kursorterna är Stockholm, Hangö samt Åland. Kurserna är på svenska och som deltagare väljer du själv antal kurser per år för att passa din egen studietakt. För de som inte tidigare har påbörjat utbildningen blir denna vecka en introduktionsvecka.

För mer information om den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama kontakta Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459 eller
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Carola Fortelius
certifierad psykodramatiker, arbetsplatsmedlare, TkL
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 

sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

INFO OM LOGI

Logimöjligheterna i Hangö vecka 24 är begränsade.

Snabb logibokning rekommenderas.

En förmånlig grupplogi är också möjlig. Intresserade kan höra sig för om denna möjlighet av kurssekreterare Anne Holmström, tfn +358 40 1860 131, eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24) + anmälningsavgift