Extra kursvecka (5 sp) i Stockholm

På grund av coronan arrangeras undantagsvis en Psykodramakurs i STOCKHOLM vecka 24 detta år.

 

Tidpunkt:

14-17/6 2021 (4 dagar)
kl 9 - 16:30

 

Plats: Dininsida psykoterapi Stortorget 3 Gamla stan

 

Kursledare:

Ysse Berntson, socialterapeut och gestaltterapeut samt psykodramatiker från Stockholm

 

 

 

Kursinnehåll och lärandemål

Den psykodramatiska tekniken bygger på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Genom att ”gå i roll” som de olika delarna och dem röst, kropp, vilja och handling så blir det möjligt för oss att undersöka, träna på och utvecklas i våra roller och relationer. Både i vår yttre och inre värld och verklighet.

Psykodrama bygger på ett systemiskt synsätt. Dvs att människan befinner sig i ett relationsnätverk där hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen samtidigt. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening.

Spontanitet och rollflexibilitet är också viktiga komponenter i psykodrama, det vill säga att förbättra sin förmåga att hantera både tänka situationer och mötet med omvärlden. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.

Kursveckan är till största delen praktisk och upplevelsebaserad, men innehåller också teoripass, reflektioner och processanalys av de praktiska övningarna. Som kursdeltagare får man prova på och träna sig i alla roller i ett psykodrama. Protagonist, huvudpersonen i ett drama. Hjälpjag, att gå i roll och relation med protagonisten samt Regissören, den som leder protagonisten och gruppen genom den psykodramatiska processen. Det innebär att under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är verkligt och personligt för oss vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.  

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2, 24 (pga coronan extra insatt kursvecka) och vecka 34
Åland vecka 42 (Regikurs vartannat år - dock ej i år 2021)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 

Coronarelaterad info kring arrangemangen:
Kursen arrangeras med en kursledare och 5-6 kursdeltagare.
Antagningen sker i anmälningsordning.
Anmälan till kursen t.o.m. torsdag 3 juni

 

Kursarrangörens kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi, 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU) och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

 

För information om denna kurs kontakta:
Ysse Berntsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift: 125 € (Stockholm /vecka 24)

Stockholm NY KURS

 


Tidpunkt:

30/10 2021
kl 9-17

6/11 2021
kl 9-17

27/11 2021
kl 9-17

11/12 2021
kl 9-17


Alla datumär lördagar

 

Kursplats och -adress: 

Hos Dininsida, Stortorget 3 (en trappa) i Gamla stan, 111 29 Stockholm
VÄGBESKRIVNING: Dininsida kartlänk

Kursledare:
Ysse Berntson,
psykodramatiker, socialpedagog, gestaltterapeut

Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i studieblocket för Psyko- och sociodrama

För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni bryggstudier.

Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån häftet.

Studieomfattning
En kurs bryggstudier (5 sp) består av 4 närstudieträffar.
En närstudieträff består av cirka 10 h (=10 lektioner à 45 minuter)
Bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).


Kursavgift för bryggstudier: € 250 /OBS! ny kursavgift

Antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.
Även andra med erfarenhet av relaterade färdigheter och insikter t.ex. i gestaltterapi kan antas till studierna.

För antagning till bryggstudiekurs vänligen kontakta kursledaren psykodramatiker Ysse Berntson,
tfn +46 70 313 7646.

Anmälan är bindande och kursavgiften erläggs i sin helhet (eller i rater enligt överenskommelse med kurssekreterare Anne Holmström, kontaktuppgifter nedan) senast 2 veckor innan första kursdagen för en kurs - d.v.s. denna gång den 15 oktober 2021. Anmälningsavgiften € 20 kan erläggas tidigare och ingår i kursavgiften, som alltså består av € 20 + € 230.
När kursavgiften erlagts i sin helhet är du registrerad på kursen och sänder vi dig ett välkommenbrev. Kontonumret till Sparbanken: FI88 4170 0010 1701 87, ITELFIHH

 

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kontaktuppgifter:
Rektor Fredrik Åberg
tfn +358 400 727 814
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU) och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

Kontaktuppgifter till de kursansvariga:
Ysse Berntson, psykodramatiker, socialpedagog och gestaltterapeut från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 004670 3137646.
Göran Högberg, psykiater, medicine doktor, psykodramatiker från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kursen hålls i Åbo september 2021-april 2022

Kursen är inhiberad 

 

Tidpunkt:

30/9-2/10 2021
25-27/11
13-15/1 2022
10-12/3
7-9/4

Anmälningstiden är förlängd till 13 / 9 2021

 

Kursort: Åbo, Linnasmäki kongresshotell

 

Kursledare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare
Jaana Rajaveräjä, HVM, psykoterapeut, arbetshandledare

 


Kurstillfällen

5 seminarieträffar under förlängda veckoslut:

Torsdag kl 13-18:30
Fredag kl 9-16
Lördag kl 9-16

 

 

Kursplats
Åbo kristliga institut, Linnasmäki kongresshotell
Adress: Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo
Färdanvisning: 10 min från Åbo centrum med buss (se reittiopas.foli.fi)
Logi: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./sv 
Lunch: € 7-10. Betalas på platsen.
Logi: € 48 / 1 pers.rum och dygn. Betalas på platsen el via nätet – ange sommaruni vid betalning.

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Redogör för utbildning, klinisk arbetserfarenhet, erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

 

 

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig att utforska och utveckla sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

 

De enskilda seminarierna


Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfarenhetsbaserade kroppsorienterade övningar ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag em /kväll) och betygsutdelning (fredag).

 

Omfattning: 30 sp

Deltagare (minimum-maximum): 16-22

Kursavgift: 1300 € (kan erläggas i rater)

 

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Antagningstiden har på grund av coronan förlängts till den 13 september. 

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 13 september 2021. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan, i vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om kursen arrangeras och om man antagits till basstudierna ges den 15 september 2021 per e-post. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Litteratur till första kurstillfället Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen), 2018, Duodecim, samt några artiklar av George Downing och Cecilia Waldekranz som meddelas senare.

OBS! De avsnitt av boken Keho ja mieli som finns på svenska kommer också att finnas tillgängliga för deltagarna.
Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studieprogrammet.

på Åland är framskjuten

Tidpunkt:
REGIKURSEN arrangeras under normala omständigheter vartannat år över ett förlängt veckoslut fr-må (v 42).
Nästa gång hade varit enligt denna plan 22-25/10 2021 
(fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 13 på måndagen), men på grund av coronaepidemin är nästa regikurs FRAMSKJUTEN på obestämd tid tillsvidare.

Kursplatser:
Kursplatser år 2019 var Villa Carita (fredag och måndag), Ålandsvägen 45 i centrum av Mariehamn och St Mårtensgården.(lördag och söndag), Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn


Kursanmälning
 KONTAKTA KANSLIET I FALL DU JUST NU KOM PÅ ATT I FÖRVÄG GÖRA EN INTRESSEANMÄLAN, tfn +358 40 186 0131, eller per epost (tryck på anmälningsknappen nederst)

 

Kost och logi:
Enligt senare direktiv

 

Kursledare:

Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater (stand in i reserven)

 

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra. 

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.


Omfattning:
Två regikurser omfattar 5 sp inom Basstudier i psyko- och sociodrama

Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm

HANGÖKURSEN

Kursen är inhiberad pga coronan. 

 

Tidpunkt:
14-18/6 2021 (5 dagar);
start 14/6 kl 11-20, 15-17/6 kl 9-20, 18/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)
 

Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Tove Högström, FM och psykodramatiker från Pargas


Coronarelaterad info:
Psyko- och sociodramakursen arrangeras med en lärare och 10-12 kursdeltagare
Antagning:
Kursdeltagarna antas i anmälningsordning
Anmälningstid: t.o.m. torsdag den 3 juni


Kursinnehåll och lärandemål

 

Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor. Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.


Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 39 gången.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.
Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) eller enskilda kurser (5 sp) i ämnet ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.


För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2, 24 (pga coronan) och vecka 34
Åland vecka 42 (Regikurs vartannat år - dock ej i år 2021)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU),
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift:
125 € (Hangö /vecka 24)