- fördjupningskurs i modern släktforskning med källor och dna

 

 

Kursledare:

Peter Ragnvaldsson, släktforskare
Peter Sjölund, släktforskare från Sverige och en av världens ledande DNA-släktforskare

 

* Kursprogrammet publiceras enligt planen i slutet av maj 2021
* Kursstarten är planerad till sensommaren / september
* Kursen arrangeras enligt planen som en hybridkurs