NÄRSTUDIETRÄFFARNA I ÅBO ÄR INHIBERADE PÅ GRUND AV ETT FÖR LITET STUDIEINTRESSE

 

För att hålla psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni terminsvisa bryggstudier i Åbo och Stockholm.
Kursplats i Åbo är Åbo Akademi, Arken och i Stockholm, centrala Stockholm.


Avsikten med bryggstudier är öka studiemotivationen och sporra till ett starkare studieengagemang, helt enkelt för att hålla sig i trim.
Under närstudieträffarna tränar vi framförallt på psykodramatiska övningar, enstaka föreläsningar kring litteratur eller uppsatser kan dock också ingå i undervisningen.


Studieomfattning
En hösttermin består av 4 närstudieträffar september-december.
Vårterminen består likaså av 4 närstudieträffar februari-maj.
En närstudieträff består av cirka 10 h, kl 9-19.
En termin bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).


Studieorter
En termin bryggstudier kan avläggas antingen i Åbo eller Stockholm.
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna på dessa orter.
Vi återkommer till uppgifterna för Stockholm i början av september.

Som kursledare i Åbo fungerar i första hand psykodramatiker Tove Hagström

Vi samlas i Åbo Akademis utrymmen i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo


Tidpunkter

Studiedagen i Åbo är på måndagar kl 9-19, en gång i månaden under höstterminen.

Tidpunkterna under höstterminen 2019 är:

9/9 2019             rum KOSMOS i Arken
7/10 2019           rum KOSMOS i Arken
11/11  2019        rum AURA i Arken
9/12 2019           rum KOSMOS i Arken


Vi återkommer till vårterminens motsvarande studiedag i Stockholm i början av september.
Man får naturligtvis delta såväl i stockholmsträffen som åboträffen oberoende av det egna hemlandet.


Terminsavgift för bryggstudier under hösten 2019: € 125


Antagning och anmälning
Om man tidigare deltagit i våra kursveckor i Hangö, Stockholm eller på Åland kan man anmäla sig till bryggstudier via denna webbplats.
Anmälan är bindande och terminsavgiften erläggs i sin helhet senast 2 veckor innan första kursdagen under terminen i fråga.
Anmälningsavgiften € 20 ingår i terminsavgiften, som alltså består av € 20 + € 105.

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruni