Som student i arkeologi har jag varit på utgrävningar många gånger, men alltid på land. Och på utgrävningar vi har skämtat om att de skulle vara händiga om man kunde sväva över jorden och gräva utan att ha kontakten med jorden. Omöjligt, sant. Men inte i vatten. I vatten man måste sväva, och det är både bästa och jobbigaste jobbet där. I annat fall du gräver du med handen och ett massiv rör, vilken är en pump. Och försöker att hitta alla artefakter.

Varje dag kommer flera fantastiska fynd från grävningen av Joskär I. I sållningen av upptagna bottensediment från vraket hittade vi bland annat denna lilla tyghake i metall. 

Foto: Juha Siltola

Bild (Mikael Ahlavuo): Från lektionen, "fotografering med en drone"

Kursen varit en stor upplevelse för mig som en hobbyist, intresserad av natur, historia och dykning. Vi har lärt oss både traditonell manuell mätning- och dokumentations teknik, användning av den nyaste teknologin liksom 3d-modellering med video. Vi har även använt robotkameror över och under vattnet. Kursmedlemmarna har hämtat med sig sina egna kunskaper och utrustning, t.ex side scan sonar och vi har lärt oss de bästa metoderna om hur man kan illustrera hur havsbottnen ser ut. I våra grävningar har vi sett över 300 år bakåt i tiden. I grävningarna under vattnet har vi använt en stor "dammsugare" för att hålla visibiliteten klar och för att inte förlora några fynd från vraket.

Dykerna har startat tidigt på morgonen. Lektionerna och kvällarnas diskussioner där dagens erfarenheter, ideer och olika åsikter från lärare och övriga deltagare har ventilerats fram till midnatt.

Jag rekommenderar denna kurs för alla som vill vara med och lära mera om Östersjöns och den lokala maritim historia.

Mikael Ahlavuo

 

Jag har deltagit på Hangö Sommarunis kurs i marinarkeologi sedan 2013 och inför år ser jag väldigt mycket fram emot att besöka vraket efter Joskär I, och se hur det har förändrats. Vi har gjort många intressanta fynd under de år som passerat.

Personligen tycker jag att själva grävmomentet är det bästa med kursen i marinarkeologi. Det är en härlig känsla att gå ner under vatten, till vraket, och gräva – man vet ju aldrig vad som kommer att dyka upp i schaktet. Allt som påträffats har inte sett dagens ljus på 300 år.

Vi gräver alltid en och en, eftersom schaktet är ganska litet och endast har en vattensug på plats. Nu undersöker vi fartygets ballast som består av löst grus, flinta och enstaka träfragment. Idag när jag grävde fick jag plötsligt syn på något gult och litet som glimrade till i sanden. Jag blev väldigt intresserad, rörde min hand lite för snabbt när jag skulle plocka upp fyndet och med ens försvann det i den lösa bottensedimentet. Förbannat! Till slut fann jag föremålet igen och lyckades plocka upp det. Det var en liten guldfärgat rulle i metall. Det såg verkligen ut som guld. Jag placerade fyndet försiktig i en plastbytta tillsammans med de övriga fynd jag gjort och såg fram mot att undersöka det närmare på ytan. Dagens övriga fynd bestod främst av keramikskärvor, delar av kritpipor samt ben från ko och fisk.

Den lilla guldfärgade rullen. Foto: Sinikka Kärkkäinen

Den guldfärgade lilla rullen. Foto: Sinikka Kärkkäinen 

Efter en dags utgrävning tar vi in fynden till land och dokumenterar dem. Exakt vad den lilla guldrullen har varit och vilken typ av metall den består återstår att ta reda på, men det kanske klarnar under veckan.

 

Sinikka Kärkkäinen

 En fossil under undersökning. Foto: Riikka Saarinen

Detta fynd slår åldersrekord över alla andra fynd som vi har gjort under veckan. I ballasten på vraket efter Joskär I, där vi nu gräver, har flera fossiler påträffats. Ballasten har man troligen tagit med från stranden någonstans i Sydskandinavien för att ersätta lastens vikt på vägen hem. Flinta förekommer nämligen i stora mängder i ballasten och eftersom den inte finns i Finland går ballaststenen att identifiera. En typ av flinta är känd för att ha fossiler i sig. Och vissa av dessa fossiler är flera miljarder år gamla!

 

Sållning av fynd efter dagens utgrävning. Foto: Riikka Saarinen

 

Utgrävningarna vid Joskär I har pågått under två dagar av sommaruniversitets elever. Tillsvidare har vi katalogiserad 42 fynd som ska sparas åt framtida forskning. Utan djupare analyser kan man redan nu dra slutsatser om till exempel om datering av skeppet och dess funktion. Vi hittar också spår efter de människor som seglat fartyget. 

Arbetet med fynden fortsätter efter dykning och sållning. I klassrummet dokumenterar vi allt noggrannt och försöker ta reda på alla fragment som sorteras enligt material i egna påsar som markeras. När man har grävt upp fynden är de känsliga för att falla sönder om de utsätts för en drastisk klimatförändring. Därför hålls alla fynden i vattnet tills de genomgått konservering.

 

Katalogisering av fynd. Foto: Riikka Saarinen

 

 

/Riikka Saarinen, Konservator

 

 

Grävningen på Joskär I har nu pågåt i tre dagar. Vi har många spännande fynd, vilket vi ska berätta mer om i kommande bloggar. Här kommer en film som beskriver hur det går till att gräva under vatten. 

 

Just nu pågår ett marinarkeologiskt fältarbete på två skeppsvrak utanför Tvärminnes forskningsstation. Undersökningarna är en del av en veckolång kurs i marinarkeologi för arkeologer och sportdykare i regi av Hangö Sommaruni i samarbete med Åbo universitet.  Deltar gör nio elever och 6 förläsare och ledare.

Även om anledning primärt är att utbilda, är målet också att bedriva arkeologisk forskning. De skeppsvrak som vi undersöker är kända som Joskär I och Joskär II, eftersom de båda ligger väldigt nära ön Joskär.

Dykare gör sig redo! Foto: Andreas Olsson

Joskär I har varit ett 30-35 meter långt handelsfartyg byggt under 1600-talets slut eller 1700-talets början. Vraket ligger på 5-7 meters djup. Målet är att ta reda på var och när fartyget är byggt, vad det använts till och hur det blev ett skeppsvrak.

Joskär II har varit ett fartyg 16-17 meter långt lastfartyg. Vi vet ännu hur gammalt det är, men misstänker att det är från 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Målet med undersökningen är att ta reda på när fartyget är byggt och att göra en första dokumentation av vraket. En lustig detalj är att vraket ligger upp och ner. Dessutom saknas fartygets köl och stävar, vilket talar för att fartyget sänkts avsiktligt på grund av att det var gammalt eller skadat.

Bloggförfattarens selfie, på väg upp från Joskär I. Foto: Andreas Olsson

Vi kommer att publicera flera blogginlägg under veckan vi är här, så glöm inte att titta in!

Andreas Olsson, undersökningsledare