Punkter, flyktpunkter och kontrapunkter

Vi målar (och tecknar) på olika platser i och omkring staden Hangö.
 

Tidpunkt:
sommaruni sv konst

5-8/6 2023
kl 10-16, 10-16, 10-16, 10-16
Tidpunkterna kan vi ännu justera enligt väder och ljusförhållanden 
så att vi någon av dagarna målar mer i kvällsljus, men första dagen träffas vi kl 10.

 

Kursplats: 
Skolgatan 13-15 (Hangö högstadium, tecknesalen) som tillhåll vid kritik och häftigare regn. Kursaktiviteterna försiggår dock främst utomhus i Hangö med omnejd enligt kursledarnas direktiv.

 

Kursledare:
Konstnärerna Thomas Nyqvist och Magdalena Åberg

 

Kursupplägg och deltagande

Vårt motiv är platsen och landskapet. På kursen rör vi oss ute, skissar, tecknar och målar på platser med olika topografi och karaktär (stranden, havet, sandmon, parken, hamnen osv.) Det finns inga färdiga regler om hur detta ska gestaltas. Var och en upplever platsen på sitt sätt, liksom var och en hittar sitt sätt att gestalta den, stöttade av kursledarnas handledning och intresse. Kom med öppet sinne och var beredd på att få lika mycket frågor som svar, men förhoppningsvis en djupare inspiration att fortsätta måla.

Årets tema: Punkter, flyktpunkter och kontrapunkter

 

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hunna.

Tag med: Som material behövs blyerts, kol (bränt kol, inte pressat), sämskskinn, fixativ, samt något av följande målarmaterial: akvarell-, täck-, akryl-, eller oljefärg. Det är viktigt att man har flera bottnar/akvarellpapper (vi strävar till att börja på en ny målning per dag). Fältstaffli. Det är bra att ha med två röda, två blå och två gula färger (varm och kall), vitt samt gärna några jordfärger (ockra, umbra t.ex.). En utförlig materiallista ges i välkommenbrevet i god tid före kursstart. Ta också med ordentliga kläder (för sol, vind, duggregn) och om du vill en pall att sitta på.


Deltagarantal: 12-20 

 

Kursavgift: € 50 + anmälningsavgift

 

Tidpunkt:
5-8/6 2023 
kl 9-16, 9-16, 9-16, 9-16


Kursplats:
Hangethesalen i Hangö gymnasium, Skolgatan 11 Hangö
 

Kursledare:
Bildkonstnärerna Marina Ciglar-Tuominen och Hanna Uggla

 

Kursinnehåll 

Att måla levande modell är både utmanande och givande. Under kursen kommer vi att både teckna och måla levande modell. Snabba croquis-skisser med penna eller kol varvas med lugna
modellstudier i olja, akryl, gouache eller akvarell. Vi studerar form, volym, balans, tyngd, rumslighet, proportioner och ljus och skugga med människokroppen som utgångspunkt. Den som vill kan också måla porträtt. På förmiddagen gör vi mera snabba skisser och kortare poser för att på eftermiddagen jobba med längre poser. 


Kursen riktar sig till både nybörjare och mera erfarna deltagare

 

Tag med följande valbara material:
Grafitpennor, blyertspenna, kol, kritor, gouache, akryl, akvarell och vattenlöslig oljefärg.
Eget papper eller duk, grunderade underlag, tillräckligt med penslar och gärna eget favoritfältstaffli, egen vaxduk som skyddande underlag i salen.

Man kan i förväg reservera staffli utav sommaruni (begränsad mängd 12 st) i sin kursanmälan!


Hangö sommaruni tillhandahåller mycket begränsat kursmaterial som vid behov kan inhandlas på kursplatsen.
Två modeller medverkar i kursen.

 

 

Kursavgift: € 50 + anmälningsavgift