Förhandsinformation      

 

Fåglar är ett tacksamt motiv också för amatörfotografer. Men det är också ett motiv som kräver kunskap och kompetens: dels för att lyckas med fotograferingen (fåglar har vingar och de flesta är mycket små ...), dels för att inte störa och åsamka skada.

Hangö sommaruni erbjuder därför en specialkurs kallad ”Fåglar & Foto x 60” med start hösten 2023. Resurspersoner är Håkan Eklund (fåglar, fotografering) & Paul Söderholm (LR, utskrifter, fotobok). Kursen omfattar fyra veckoslut under vinter, vår, sommar och höst – eventuellt kompletterade med extra exkursionstillfällen.

Första sessionen: 7-8 oktober 2023
Andra sessionen: 3-4 februari 2024
Tredje sessionen: 11-12 maj 2024
Fjärde sessionen: 10-11 augusti 2024

Kursort: Hangö

Kursen riktar sig till längre hunna amatörfotografer som har fotovana, rätt utrustning, utevana – och framför allt ett stort intresse för fåglar, natur och fotografering. Målet är att lära känna igen sextio vanliga fågelarter, något om deras levnadsvanor och biotopval samt att fotografera minst hälften (gärna alla). Och, det duger inte bara att ta ”porträttbilder”. Istället ska vi fokusera på att göra ett portfolio med bilder av arternas livsmiljöer (där de häckar, rastplatser under vår och höst), vad de äter, spår i naturen (ex. ”hackspettsmedja”, spår i snön). Alltså blir det också behov av  landskapsbilder och närbilder, också med makroobjektiv.

Resultatet ska dokumenteras i en personlig fotobok i text och bild. Kursen avslutas med en gemensam fotoutställning inklusive utställningsbok.

 

 

Extra förhandsinformation:

*Vi återkommer till (mer exakta) klocktider (inklusive särskilda studiepass) för tiden vi sammanstrålar i Hangö 
*Specifikationer eller rekommendationer kring önskad kamerautrustning tillkommer i ett senare skede

*Gästande sakkännare medverkar som gästföreläsare vid tillfälle

 

 

 

Anmälningsslussen är öppen!

Kursavgift: € 200 (kan betalas i rater). Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften.