Kursen är under planering.
Kursprogrammet publiceras på hösten 2021.