Hangö 1941 - Fältkurs i andra världskrigets konfliktarkeologi

Tidpunkt:

13.07-17.07.2020 (pass 1)

20.07-24.07.2020 (pass 2)

31.08-04.09.2020 (pass 3)

Plats: Hangö Frontmuseum (Hangöuddsvägen 1625, 10820 Lappvik, Hangö)

Deltagarantal: Maximum 20/pass (5 dagars pass men du kan delta så många dagar du själv önskar).

Anmälningar: Via webben senast 29/5 (eller kansliets tfn 040 1860 131). Ange i vilken period du deltar i vid anmälningen. Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.

Närvaroanmälan till kursen: På kursplatsen.

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

 

bild

Karta: Samlingsplats vid ingången till Frontmuseet varje dag kl 10 (vid pilen).

Man kommer ända fram med bil. Bilen lämnas på Frontmuseets bilparkering. Samling varje dag kl. 10 vid ingången till frontmuseet! Från frontmuseet är det alldeles kort väg till utgrävningen.

 

Kursbeskrivning:

Det är redan 78 år sedan striderna vid Hangöfronten. Krigsskådeplatserna är övervuxna och många löpgravar, nästen och andra konstruktioner har rasat ihop eller försvunnit helt. I gravar i skogarna, på holmarna och på havsbottnen vilar ännu ett okänt antal stupade soldater.

 

Bild 1

År 2019 utforskade och dokumenterade Hangö Sommaruniversitets fältkurs striden vid Bengtskär. Foto SA-kuva.

 

Bakom fronten mötte vanliga män, kvinnor och barn krigets fasor i krigsfångläger, på förbandsplatser och sjukhus samt i evakueringscentrum för stupade. Även dessa platser undersöks och dokumenteras av konfliktarkeologer.

 

Bild 2

Framryckande finska soldater på Hangöfronten. Foto SA-kuva.

Bild 3Bild 4

Tyska SS soldater vid Hangöfronten 1941. Foto SA-kuva.

 

Konfliktarkeologin bidrar med ny information om striderna på Hangöfronten under andra världskriget. Fynden belyser frontvardagen, striderna och människoöden på båda sidor om fronten. Utgrävningarna utförs med iakttagande internationella etiska regler och säkerhetsföreskrifter.

 Bild 5 aBild 6 aBild 7 a

 

 

Bild 8Bild 9

Typiska konfliktarkeologiska utgrävningsfynd. Foto Jan Fast och Jarno Huusko.

 

Under kurserna i krigsarkeologi kan besökarna ta del av de professionella krigsarkeologernas arbete i terrängen nära Hangö Frontmuseum. I det dagliga programmet under samtliga utgrävningspass ingår både arkeologiska utgrävningar och unika föreläsningar om krigsarkeologi vid frontmuseet. Under varje pass gör vi också en utfärd till välbevarade krigstida lämningar på Hangöfronten.

Utgrävningarna leds av FM arkeolog Jan Fast, avdelningen för kulturforskning vid Helsingfors Universitet. På kursen talar vi svenska, finska och engelska.

 

Bild 10

Foto från den konfliktarkeologiska provutgrävningen vid frontmuseet hösten 2019. Foto Jan Fast.

 

Föreläsningarna hålls på frontmuseet. Kursen inleds på måndag med en obligatorisk föreläsning om säkerhet vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget. Under de övriga unika föreläsningarna behandlas centrala frågor kring modern krigsarkeologisk forskning i EU.

Tisdag: Hangös roll i andra världskriget och krigsarkeologiprojektet ”Hangö 1941” FM Jan Fast.

Onsdag: Dokumentationsmetoder och arkeologiska utgrävningar av det tyska flygfältet i Björneborg 1941 - 1944. FM Teemu Väisänen.

Torsdag: Människoben och undersökningar av stupade och gravar från andra världskriget. FK Fanny Fagerholm (Uppsala universitet)

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. Utgrävningarna och föreläsningarna försiggår under vardagar mellan kl. 10-17. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. På frontmuseet finns ett café och WC. Kursdeltagarna har fritt tillträde till frontmuseet.

Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 16 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person. Fynden väntas bli mycket talrika och mångsidiga. Utgrävningsfynden är både av civil- och militär karaktär och I sin helhet enbart från år 1941.

 

Inkvartering under utgrävningen:

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men sommaren är högsäsong så det lönar sig att boka rum i mycket god tid!!

Före utgrävningen:

Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Beträffande tidigare konfliktarkeologiska utgrävningar i Hangö samt projektet ”Hangö 1941” och för aktuell information se https://www.hanko1941.com/ och http://janfast.blogspot.com/

Du kan också bli medlem i Facebook gruppen ”Hanko 1941” https://www.facebook.com/groups/364312290705639/

 

Varmt välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

 

Bild 11

Utgrävningarna går av stapeln vid Hangö Frontmuseum. Foto Hangö Frontmuseum.

 

 Historisk bakgrundsbeskrivning:

 

Projektet ”Hangö 1941”

Konflikt- och samfundsarkeologisk forskning av " lämningar från andra världskriget vid Hangöfronten Hangö i södra Finland 2019 - 2025.

Projektbeskrivning

Projektet "Hangö 1941" studerar krigshändelserna och Hangö som krigszon och förläggningsområde under andra världskriget, ur ett konfliktarkeologiskt, krigs- och socialhistoriskt perspektiv. Projektet har inletts med preliminära arbeten år 2018 och pågår framtill år 2025.

I projektet ingår arkivarbete, arkeologiska utgrävningar tillsammans med arkeologer och studeranden och tillsammans med skolelever och den stora allmänheten. Även intervjuer av krigsveteraner i Sverige, Finland och Ryssland, samt media-arbete i både traditionell och sociala media förverkligas i samband med projektet.

Samarbetsparter är Hangö Museum, Hangö Frontmuseum, Hangö Sommaruniversitet, Ryska Ambassaden i Finland (sovjetiska soldatgravar), Föreningen för Bevarandet av Minnet av Krigsoffer (Sotavainajien muiston Vaalimisyhdistys ry), Museiverket i Finland samt museer, universitet och skolor i Finland.

Projektet mynnar ut i en svensk-/engelskspråkig publikation och en utställning vid Hangö Frontmuseum/Hangö Museum år 2025.

Projektet leds av arkeolog FM Jan Fast som har erfarenhet av ledningen av över 140 arkeologiska utgrävningar i Finland under åren 1986 och 2019. Fast är specialiserad på konflikt- och samfundsarkeologi och håller för närvarande på med att slutföra sin doktorsavhandling "Durchgangslager Hanko 1942 - 1944”   - The Archaeology and History of a Second World War German Transition Camp in Hanko, S. Finland" vid Helsingfors Universitet.

Projektåret 2020

”Hangö 1941” har karaktären av ett pionjärprojekt inom konfliktarkeologisk forskning i Norden och förväntas väcka stort intresse både nationellt, inom de nordiska länderna och internationellt.

Projektet handlar om kriget på Hangöfronten, en liten episod inom ramen för de enorma dimensionerna av andra världskriget. Trots detta ger de konkretiska konfliktarkeologiska fynden och dokumentationen av konstruktionerna vid Hangöfronten en delvis annorlunda, mer personlig och nyanserad bild av kriget, än den som traditionellt förmedlas av krigshistoriker.

Konflikt- och samtidsarkeologi är också minnesarbete. Genom att lyfta fram krigets konkreta befästningsanläggningar och föremål som tillhört enskilda soldater strävar projektet till att lyfta fram minnen och känslor i syfta att engagera de olika målgrupperna i diskussioner om krigets fasor och den enskilda individens roll i ett världskrig.

Planerad uppföljning

Mellan åren 2019 och 2025 studeras kriget vid Hangöfronten från många olika vinklar och åtminstone på åtminstone fem olika platser. Specialområden är:

- Kriget vid Hangöfronten (2020 - 2023)

- Striderna vid Bengtskär (2021)

- General Kabanovs kommandobunker i centrala Hangö (2021 - 2022)

- Skärgårdsstriderna vid Horsö och Sommaröar (2022 - 2023)

- Kvinnor, barn och civila på och bakom Hangöfronten 1941 (2020 - 2024)

- Sökande och forskning av stupade och försvunna vid Hangöfronten (2020 - 2025). Vid sökandet av krigsdöda tillämpas särskilda, strikta etiska regler som gäller för forensiskt arkeologiskt arbete inom EU