- introduktionsföreläsning

Tidpunkt:

4 / 10 2021 kl 18-20:30

 

Studieform: Webbinarium

 

Kursbeskrivning

Ämnet biblioterapi introduceras av FD, docent Juhani Ihanus i detta webbinarium som är gratis och öppet för alla intresserade.
Ihanus reflekterar över ämnets terapeutiska möjligheter.

Biblioterapi är sedan 1980-talet etablerat i vårt land på finska men dock inte på svenska.
En fortbildning i ämnet ingår i Hangö sommarunis framtidsplan.
Vi hoppas därför att denna introduktionsföreläsning inspirerar kursdeltagare att framöver skaffa sig färdigheter i biblioterapi.


Ihanus föreläsning kommenteras av psykodramatikerna Anne Frelander och Göran Högberg, samt psykoterapeut Mika Lindfors.

Webbinariet avslutas med en allmän diskussion där man kan ställa frågor till resurspersonerna.

 

Kursledare:

Juhani Ihanus Helsingfors – FD, docent i kulturpsykologi vid Helsingfors universitet, och i konstpsykologi och konstpedagogik vid Aalto-universitetet, samt pensionerad lektor i psykologi

Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. Psykoterapeut
Mika Lindfors Helsingfors – psykoterapeut och arbetshandledare

 

Presentationer av böcker i ämnet publicerade av Juhani Ihanus (på finska och engelska):

Juhani Ihanus färska bok om psykets historia:

https://prometheus.mycashflow.fi/product/74/juhani-ihanus-psyyke-ja-historia

Juhani Ihanus biblioterapeutiska bok Transformative words: Writing othernes and indentities (2019):

https://novapublishers.com/shop/transformative-words-writing-otherness-and-identities/

 

På webbsidan https://kirjallisuusterapia.net/ kan man på finska bekanta sig med ämnet biblioterapi.

 

Webbinariet är gratis och anmälningsavgiften frivillig.