Kommunikation och språkriktighet

Kursplats:

Helsingfors Arbis
och Hanaholmen


Omfattning:
Kursen omfattar 2 kursdagar hösten 2020 och 2 kursdagar våren 2021 plus deltagande i Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen.

Varje kursdag består av 4 lektioner á 45 minuter.
Programtid: kl 16-19.30.

Kursen ordnas i slutet av september och slutet av november under ht och slutet av februari och början av april under vt.
Vi publicerar datumen (ett programschema) inom kort.

 

 

Målgrupp:

Journalister, informatörer, översättare, lärare och den intresserade allmänheten.

 

Arbetsrubrikerna för de olika kursdagarna är (ordningsföljden ännu inte fastslagen):

a) Trender i språket/Dagens mediespråk

b) Effektiv kommunikation/Klarspråk

c) Nytt inom kommunikationsforskning

d) Översättning i teori och praktik


Föreläsare:

Anna Maria Gustafsson tillsammans med Minna Levälahti (a)
Maria Fremer och Solveig Arle (b)
Camilla Lindholm och Sofia Stolt (c)
Lieselott Nordman tillsammans med Rune Skogberg (d).Kursledare:

Minna Levälahti och Rune Skogberg från Hugo Bergroth-sällskapet

 

Kursavgift:
€ 30 / termin eller € 50 / läsår
samt € 50 för språkvårdsdagen på Hanaholmen

Arrangörer:
Hugo Bergroth-sällskapet och Hangö sommaruni