Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
12-13/6 2019,
kl 9-16, 9-16

 

Kom och hitta nyckeln till din fantasi!

Hur nå kreativiteten i vardagen på daghem:
I form av workshop där deltagarna får bekanta sig med dramaövningar, ordlek, fantasi samt sagodrama

 

Kategori: Småbarnspedagogik och förskolepedagogiksommaruni sv pyssel

 

Kursledare/föreläsare:

Jonna Nyman

Skådespelare, mag.i teaterkonst

 

Kursavgift: € 50