-VT 2023

vårterminen 2023

Delkurser

5 sp

Nätkurs med undervisning (digital on-line kurs via zoom)

 

FÖRHANDSINFO:

 

Tidpunkt: senvåren 2023

Lärare: FM Sofie Tjäru

 

Kurspresentation:

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/BP00CF83/18912

OBS, 2023 versionen!


Inga förkunskapskrav.

 

Tilläggsinfo:

12 h via zoom, 2 lekt (90 min) per kväll, 8 lekt undervisning via moodle.

5 sp

Nätkurs med undervisning
(digital on-line kurs via zoom)

 

FÖRHANDSINFO:

 

Tidpunkt: senvåren 2023

Lärare: PeM Linda Eriksson

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/BP00BO48/9151