5 sp

Sista anmälningsdag till denna kurs 6.3.2022

 

Tidpunkt:

TORSDAGAR (5 ggr)

10/3 2022, kl 18-21
17/3, kl 18-21
24/3, kl 18-21
31/3, kl 18-21
7/4, kl 18-21

 

Kursen arrangeras som distanskurs

 

 Kursledare:

PeM, specialpedagog Fredrika Nyqvist

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:

  • aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
  • hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
  • hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

 

Syfte:

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

 

Innehåll:

  • Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
  • Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
  • Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
  • Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
  • Digitala texter med stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
  • Säkerhet på internet och källkritik.
  • Inledning till programmering.

 

Kurslitteratur:

Bruun, S. (2015) Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.