Delkurser

(5 sp) digitalt, ht 2022

Tidpunkt, torsdagar digitalt on-line kl 18:00-21:00:


15 / 9 2022
22 / 9

hemtentamen

6 / 10
13 / 10

hemtentamen

27 / 10
3 / 11

sluttentamen

 

Kursledare:
Ulla Stina Åman

 

 

 

KURSBESKRIVNING

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Efter avlagd kurs förväntas den studerande
- ha kännedom om intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd med fokus på habilitering och undervisning av barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd

 

Innehåll:

- Begrepp, orsaker och förekomst av intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd
- Tidig habilitering och nätverksarbete
- Stödåtgärder i småbarnspedagogik, skola och övergång till arbetsliv
- Undervisningsarrangemang, undervisningsmetoder och pedagogiska arbetssätt

(Kursen motsvarar tidigare kursen 'Utvecklingsstörning och autism')

 

Bedömning: Bedömingsgrunder för vitsordsskala 1, 3 och 5.

För vitsordet 1: Lärandemålen uppfylls, men kunskaperna bedöms vara ytliga.

För vitsordet 3: Lärandemålen uppfylls och kunskaperna bedöms vara goda.

För vitsordet 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och kunskaperna bedöms vara utmärkta.

 

Kurslitteratur:

Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhället och välfärd. Gleerups Utbildning AB

Seppälä, Heikki (2017). Erilaiset eväätKirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki Opike.

Jakobsson, I-L, & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 5 och 6).

Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur Akademisk.

Aktuell lagstiftning

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Avgifter