5 SP

Tidpunkt:

v 2 14.1 och 15.1 2022,
kl 18:15-21 och 9:15-15

v 6 11.2 och 12.2 2022,
kl 18:15-21 och 9:15-15

Kursen arrangeras digitalt

 

Kursledare:
Eva Staffans
Johanna Hirvi

 

Kursinformationen kompletteras inom kort.