- grundstudier vid Hangö sommaruni sommaren 2021 och vårterminen 2022, 25 sp

  

STUDIEVÄGLEDNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKENS GRUNDSTUDIER 2021 OCH 2022

 

Nätkurser under sommaren 2021

Tryck på kursnamnet för mera information om kurserna

Pedagogikens sociologi: 14-17/6 2021 via Zoom

Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens psykologi: 2-5/8 2021 via Zoom
Lärare: FD Siv Saarukka

Anmälningar kan göras via webben: se Akademiska studier / Pedagogik på denna hemsida

 
Obs! kolla STUDIEVÄGLEDNING ovan för ytterligare examenskombinationer.

 

Tryck på den här knappen för att anmäla dig till alla delkurser i småbarnspedagogik (tre kurser)

Delkurser

5 SP

Tidpunkt:

v 5 (to-fr): 3.2 och 4.2 2022,

kl 18-21

v 7: (to-lö): 17.2 och 18.2 2022,
kl 18-21 och 18-21,

samt 19.2 kl 10-13

 

Digitala kursarrangemang

 

Kursledare:
Ritva Mertaniemi

 

Kursinfon kompletteras inom kort

5 SP

Tidpunkt:

v 2 14.1 och 15.1 2022,
kl 18:15-21 och 9:15-15

v 6 11.2 och 12.2 2022,
kl 18:15-21 och 9:15-15

Kursen arrangeras digitalt

 

Kursledare:
Eva Staffans
Johanna Hirvi

 

Kursinformationen kompletteras inom kort.

5 sp

Tidpunkt:

v 10 (fr-lö): 11.3 2022, kl 18-21
och 12.3, kl 10-13

v 12 (fr-lö): 25.3 2022, kl 18-21
och 26.3, kl 10-13

v 14 (fr): 8.4 2022, kl 18-21

 

Digitala kursarrangemang.

 

Kursledare:
Mirva Sandén

 

Kursinformationen kompletteras inom kort.