Skolpsykologins grundstudier arrangeras vid Hangö sommaruni i en långsam studietakt under sommarterminen i Hangö fr.o.m. 2022.
Examinator: ämnesansvarig Karin Österman

EN DELKURS I ÄMNESBLOCKET HAR SENARELAGTS TILL SOMMAREN 2023 PÅ GRUND AV SJUKDOM - se nedan för mera information

 

Avgifter

 

 

 

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

PÅ GRUND AV ETT SJUKDOMSFALL ÄR KURSEN FRAMSKJUTEN TILL SOMMAREN 2023.

PLANEN ÄR ATT ARRANGEMANGEN DÅ BLIR I SAMMA DIGITALA ON-LINE TAPPNING.

VI BEKLAGAR OLÄGENHETEN.

Hangö sommaruni

 

8-9 / 6 2022, kl 9-16, 9-16

4 / 8 2022, kl 12-16

 

NY Studieform

Distansstudier on-line via zoom och med MoodleStudiernas upplägg:


Struktur dag 1 och 2
, 8–9.6

Kl. 9-10.30 Online föreläsning

Kl. 10.30-14 Självstudier samt lunch

Kl. 14-15 Online grupparbete och reflektioner kring självstudierna

Kl. 15-16 Självstudier


Mellanuppgift mellan dag 2 och 3


Struktur dag 3
, 4.8

Kl.12-13.30 Online föreläsning

Kl. 13.30-15 Självstudier

Kl. 15.00-16 Reflektioner kring självstudier och avslut

 

Kursledare:

Ajalin Tove och Sundell Sara, från Folkhälsan

Lärandemål och allmänfärdigheter

Mobbning, kränkningar och utsatthet är ett stort problem i skolan idag. Studenterna lär sig hur man tillsammans med elever kan kartlägga och lösa skolsvårigheter och hur man kan hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen planering och självständigt arbete. Kursen är riktad till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

Innehåll

Konsekvenser för barns och ungdomars sociala vardag tas upp. Mobbning i skolan är ett komplicerat problem och ett kritiskt förhållningssätt till den rådande synen på mobbning diskuteras. Olika perspektiv på mobbning lyfts fram och olika lösningar och åtgärder presenteras. Nytorpsmodellen för förebyggande och åtgärder mot utanförskap tas också upp.

Studiematerial

a) Frånberg, G-M., & Wrethander, M. (2011). Mobbning – en social konstruktion. Studentlitteratur. b) Frisén, A., & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och Kultur. c) Borg, A., & Carlsson Kendall, G. (2018). Utanförskap i skolan. Studentlitteratur.

Vitsordsskala

Underkänd/godkänd (Ämnesansvarig Karin Österman bedömer examinationsuppgiften efter deadline, enligt överenskommelse)

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: skolpsykologi

 

Avgifter

 

Sista dagen att anmäla sig är två veckor innan kursstarten som är beräknad i september / ht 2022!