5/30 sp (2023), fortlöpande arrangemang

Examinator: docent Karin Österman

Fortlöpande kursarrangemang 1-2 delkurser per läsår

Delkurserna i studieblocket (30 sp):
Arbetsplatsmobbning (5 sp) ARRANGERAS SOMMAREN 2022 som digital kurs via Zoom
Konflikthantering (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Organisationspsykologi (5 sp)
Utmattningssyndrom (5 sp) AVSLUTAD 2021

 

Avgifter 

Delkurser