2021 (25 sp), inleds vårterminen 2021 på G18

Examinator: bitr. professor Mia Heikkilä

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors (våren 2021)

Delkurser:
Mångfald och inkludering, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp

 

Övrigt:
Delkurser ur grundstudier i Allmän pedagogik kombineras med Småbarnspedagogikens grundstudier
Vi återkommer till närmare studieinfo på denna websida vid höstterminens start.

 

Delkurser