5 sp

Tidpunkt:
vårterminen 2019 (fr-lö) 
12-13/4
och 3-4/5 
kl 18-21, 9-15

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Mål: Att ge kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas.

Litteratur
I) Leymann, H. (1986). Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
2) Leymann, H. (1992). Från mobbning till utslagning i arbetslivet. Stockholm: Publica.
3) Randall, P. (1998). Adult bullying. Perpetratars and victims. London: Routledge.
Tentamensform Hemtentamen (ca 5 sidor)

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors