20/30 sp (2019), fortgående arrangemang

Examinator: professor Kaj Björkqvist

Delkurser 2019:
VÅRTERMINEN 2019 Arbetsplatsmobbning (5 sp) på G18 i Helsingfors 12-13/4 och 3-4/5
SOMMAREN Konflikthantering (5 sp) i Hangö 17-18/6 och 16/8 på G18
HÖSTTERMINEN Ledarskap I (5 sp) på G18 i Helsingfors 15-16/11 och 13-14/12
VÅRTERMINEN 2020 Ledarskap II (5 sp) på G18 i Helsingfors 27-28/3 och 24-25/4

Delkurser

5 sp

Tidpunkt och plats:

17-18/6 2019, 
kl 9-16, 9-16
i Hangö, Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium)

16/8 2019,
kl 18.15-21
på G18, Georgsgatan 18 Helsingfors, rum 101

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll

Under kursen går vi igenom bl.a. definitioner och begrepp, ABC-modellen, konfliktens eskalation samt olika stilar att handskas med konflikter.

Efter kursen har du ökat din kunskap och insikt i vad en konflikt är, hur och varför de uppstår, hur du kan förebygga att en konflikt uppstår samt hur du hanterar en konflikt på ett konstruktivt sätt när den väl uppstått.

 

Bredvidläsning:

Lennéer Axelson, B., Thylefors, I. (2013) Konflikter : uppkomst, dynamik och hantering. Natur&Kultur

Jordan, T. (2015). Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg. Gleerups förlag.

5 sp

Tidpunkt: 
15-16/11 2019 och
13-14/12 2019,

kl 18.15-21, 9-15 (fr-lö)

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare:
PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.


Litteratur:

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare är det böckerna föreläsningsmaterialet till stor del bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

 

Examination sker genom några kortare arbeten (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform). 

5 sp

Tidpunkt
27-28/3 2020 och
24-25/4 2020,
kl 18.15-21, 9-15 (fr-lö)

Plats
G18 (rum 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Föreläsare: PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform: Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet")   

Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.

 

Litteratur

Sowcik, M., Andenoro, A. C., McNutt, M., & Murphy, S. E. (2015). Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Emerald Group Publishing.

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare är det böckerna föreläsningsmaterialet till stor del bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

Examination sker genom några kortare arbeten (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform). 

 

5 sp

Tidpunkt:
vårterminen 2019 (fr-lö) 
12-13/4
och 3-4/5 
kl 18-21, 9-15

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Mål: Att ge kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas.

Litteratur
I) Leymann, H. (1986). Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
2) Leymann, H. (1992). Från mobbning till utslagning i arbetslivet. Stockholm: Publica.
3) Randall, P. (1998). Adult bullying. Perpetratars and victims. London: Routledge.
Tentamensform Hemtentamen (ca 5 sidor)

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors