Anmälningsblankett

  *Kontrolleras av ÅA och Novia

Obligatorisk anmälningsavgift på 20 € betalas inom 7 dagar efter anmälan enligt följande

OBS! Både referensnummer och namnet i meddelanderutan skall fyllas i!!!
Betalningsmottagare: Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet
IBAN: Fi92 4055 8420 0575 14, BIC: HELSFIHH
Avgift: 20 €
Referens: 4200 (skrivs i rutan där man anger referensnummer)
Meddelande: Den anmäldas namn (inte kursnamn eller något annat)

Avgiften återbetalas om kursen inhiberas
Kursavgift (inkluderar anmälningsavgiften) betalas enligt direktiv i välkommenbrev senast en vecka före kursstart.

Obligatorisk anmälningsavgift på 20 € betalas inom 7 dagar efter anmälan enligt följande

 

OBS! Både referensnummer och namnet i meddelanderutan skall fyllas i!!!
Betalningsmottagare: Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet
IBAN: Fi92 4055 8420 0575 14, BIC: HELSFIHH
Avgift: 20 €

Referens: 4200 (skrivs i rutan där man anger referensnummer)
Meddelande: Den anmäldas namn (inte kursnamn eller något annat)


Avgiften återbetalas om kursen inhiberas

Kursavgift (inkluderar anmälningsavgiften) betalas enligt direktiv i välkommenbrev senast en vecka före kursstart.