Anmälningsblankett

  *Kontrolleras av ÅA och Novia

Obligatorisk anmälningsavgift på 20 € betalas inom 7 dagar efter anmälan enligt följande

Betalningsmottagare: Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet
IBAN: Fi88 4170 0010 1701 87, BIC: ITELFIHH
Avgift: 20 €
Referens: 60600 (skrivs i rutan där man anger referensnummer)

OBS! Om kontoinnehavaren är en annan än den avgiften betalas för så MÅSTE du meddela oss vem som har betalat anmälningsavgiften och för vem den gäller. I annat fall riskerar den anmälda att inte bli inskriven på kursen. Meddela om detta till adressen kansli@hangosommaruni.fi

Avgiften återbetalas om kursen inhiberas
Kursavgift (inkluderar anmälningsavgiften) betalas enligt direktiv i välkommenbrev senast en vecka före kursstart.