Extra kursvecka (5 sp) i Stockholm

På grund av coronan arrangeras undantagsvis en Psykodramakurs i STOCKHOLM vecka 24 detta år.

 

Tidpunkt:

14-17/6 2021 (4 dagar)
kl 9 - 16:30

 

Plats: Dininsida psykoterapi Stortorget 3 Gamla stan

 

Kursledare:

Ysse Berntson, socialterapeut och gestaltterapeut samt psykodramatiker från Stockholm

 

 

 

Kursinnehåll och lärandemål

Den psykodramatiska tekniken bygger på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Genom att ”gå i roll” som de olika delarna och dem röst, kropp, vilja och handling så blir det möjligt för oss att undersöka, träna på och utvecklas i våra roller och relationer. Både i vår yttre och inre värld och verklighet.

Psykodrama bygger på ett systemiskt synsätt. Dvs att människan befinner sig i ett relationsnätverk där hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen samtidigt. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening.

Spontanitet och rollflexibilitet är också viktiga komponenter i psykodrama, det vill säga att förbättra sin förmåga att hantera både tänka situationer och mötet med omvärlden. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.

Kursveckan är till största delen praktisk och upplevelsebaserad, men innehåller också teoripass, reflektioner och processanalys av de praktiska övningarna. Som kursdeltagare får man prova på och träna sig i alla roller i ett psykodrama. Protagonist, huvudpersonen i ett drama. Hjälpjag, att gå i roll och relation med protagonisten samt Regissören, den som leder protagonisten och gruppen genom den psykodramatiska processen. Det innebär att under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är verkligt och personligt för oss vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.  

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2, 24 (pga coronan extra insatt kursvecka) och vecka 34
Åland vecka 42 (Regikurs vartannat år - dock ej i år 2021)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 

Coronarelaterad info kring arrangemangen:
Kursen arrangeras med en kursledare och 5-6 kursdeltagare.
Antagningen sker i anmälningsordning.
Anmälan till kursen t.o.m. torsdag 3 juni

 

Kursarrangörens kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi, 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU) och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

 

För information om denna kurs kontakta:
Ysse Berntsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift: 125 € (Stockholm /vecka 24)