Gratis webbinarier

Våren 2021 / Kevät 2021

 

 Ons / ke 28.4.2021      Taidekasvatus osana varhaiskasvatusta - kahden kunnan esimerkit.

Konstfostran som en del av småbarnspedagogiken - exempel från två kommuner.

kl. / klo 12:30-14         Mikko Dahlström taidepedagogi / konstpedagog & Laura Anttila

varhaiskasvatuksen opettaja / småbarnspedagog, Vantaan kaupunki varhaiskasvatus / Vanda stad, småbarnspedagogik. (30 min) Keskustelua / Diskussion (15 min) Teija Himmelroos & Enni Saxlin, taidepedagogit / konstpedagoger, Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun, varhaiskasvatus / småbarnspedagogik. (30 min.) Keskustelua / Diskussion (15 min.)

Esitykset suomeksi, keskustelua myös ruotsiksi. Presentationer på finska, diskussion även på svenska. Drama- och musikpedagogerna delar med sig erfarenheter och berättar om konstpedagogens arbetsbild inom småbarnspedagogiken. Modellen från Vanda heter TAIKAVA. Varhaiskasvatuksen taidepedagogityönmalli on nimeltään TAIKAVA. Draama ja musiikkipedagogit kertovat taidepedagogin toimenkuvasta ja jakavat arjen kokemuksia.

Välkommen! Tervetuloa! Anmälan / Ilmoittautuminen.

Delta här / Osallistu täältä: https://zoom.us/j/97841163012

 

 

4.5.2021         Netta Möller-Salmela, Hangö bibliotek, läsinspiration, fortbildning 

kl. 12-14         för småbarnspedagoger på svenska. 

eller 

5.5.2021         Netta Möller-Salmela, Hangö bibliotek, läsinspiration, fortbildning 

kl. 9-11            för småbarnspedagoger på svenska.  Läsinspiratör Agneta ”Netta” Möller-

Salmela berättar om högläsning för barn. Hur skapar vi för barnen ett möte med berättelsen som engagerar både ögon, öron, hjärta och hela kroppen? Vi lär oss bland annat om hur vi läser uttrycksfullt, hur vi betonar texten i högläsningen, hur vi ska förbereda oss och på vilket sätt vi utnyttjar bildberättandet.

Välkommen! Tervetuloa! Anmäl dig till 4.5 tillfället / Ilmoittautu 4.5 tilaisuuteen

Delta här / Osallistu tästä: https://zoom.us/j/94004902119

Välkommen! Tervetuloa! Anmäl dig till 5.5. tillfället / Ilmoittaudu 5.5 tilaisuuteen

Delta här / Osallistu tästä: https://zoom.us/j/98793079971

 

5.5.2021            Netta Möller-Salmela, Hangon kirjasto, lukuintoa, koulutus 

klo 12-14           varhaiskasvatuksen henkilöstölle suomeksi.

Lukuinnoittaja Agneta ”Netta” Möller-Salmela kertoo ääneen lukemisesta lapsille. Kuinka luomme lapsille lukukokemuksen, joka elävöittää ja innosta kuuntelemaan, katsomaan, tuntemaan ja kokemaan koko keholla? Opimme kuinka lukemiseen helpoiten eläytyy, miten tekstiä tulisi painottaa,  kuinka valmistaudumme ennen lukuhetkeä ja kuinka kuvakerrontaa hyödynnetään. 

Välkommen! Tervetuloa! Anmälan / Ilmoittautuminen

Delta här / Osallistu täältä: https://zoom.us/j/92706442432

 

12.5.2021              Malin Eriksson, Regionförvaltningsverket, överinspektör för

kl. / klo 13-14        småbarnspedagogik, presenterar KARVI:s rapport om konst- och 

     färdighetsämnen i småbarnspedagogiken på svenska.

       Diskussion / Keskustelua

Välkommen! Tervetuloa! Anmälan / Ilmoittautuminen

Delta här / Osallistu täältä: https://zoom.us/j/99925298240

 

19.5.2021                    Hannah Kaihovirta-Rosvik, universitetslektor vid pedagogiska fakulteten

kl. / klo      Helsingfors Universitet, talar om vikten av  det kreativa skapandet i vardagen

12-14          och Antonia Ringbom presenterar Skapande veckan i Hangö. Presentationer på svenska, diskussioner på svenska och finska. Esitykset ruotsiksi, keskustelua kaksikielisesti. 

Boken ALLA KAN! - KAIKKI OSAA! om Skapande veckan i Hangö 1975-94 kompletterar webbinariet. Finns hos Luckan Raseborg, Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg eller i Luckans webbshop och också på nätet: https://issuu.com/annettestrom/docs/skapisboken_web

Under webbinariet ingår en presentation av Skapis-modellen för lågstadier framtagen av Antonia Ringbom.

Välkommen! Tervetuloa! Anmälan / Ilmoittautuminen

Delta här / Osallistu täältä: https://zoom.us/j/91915257164

PROGRAM - OHJELMA

Talturer / Puhujat (30 min.)

Frågor och diskussion / Kysymykset ja keskustelua (15 min.)

Talturer / Puhujat (30 min.)

Frågor och diskussion / Kysymykset ja keskustelua (15 min.)

 

 

 

Escape rooms – vad kan de ge mig? 

-kortkurs (på svenska)

 

 

Fre 21.5 kl. 14-15 max 1 h intro

Fre 4.6 Del 1: kl. 14-15:30 (90 min)

Fre 11.6 Del 2: kl. 14-15:30 (90 min)


Kursledare: Linda Mannila, Digismart


Escape rooms har tagit världen med storm och allt fler hittar fascinationen i att bli inlåsta i ett rum och tillsammans försöka ta sig ut under tidspress. Det har också blivit allt mer populärt att använda sig av escape room-liknande aktiviteter som motiverande inslag för lärande – inte så att man låser in deltagarna i ett rum, utan genom att skapa helheter som låter deltagarna klura på ledtrådar och lösa problem tillsammans. 

Under den här kortkursen funderar vi på hur man kan bygga escape-upplevelser digitalt eller i ett format som kombinerar det fysiska med det digitala. Vi bekantar oss med olika problemtyper och verktyg som man kan använda för att skapa varierande aktiviteter och du får även planera och bygga ett eget escape room med hjälp av Google Forms och Sites. Månne vi andra lyckas ta oss ut ur just ditt rum?


Anmälningslänk:

https://docs.google.com/presentation/d/1xJREGL-Vnb2fjWui3VdSNhwCgx3ZHfwNCiHVdJpLpNg/edit?ts=6079907a#slide=id.gd2975ea7e0_0_25

 

Kulturbrickans videopresentationer / Kulttuuritarjotin-videoesittelyt

/ Del 1 - Osa 1

Tanssi ja kehollisuus peruskoulussa - Dans och kroppslighet i grundskolan med professor Eeva Anttila (på finska). Kan även tillämpas inom småbarnspedagogiken / Voi hyödyntää myös osana varhaiskasvatusta.

Se föreläsningen! Katso luento!

/ Del 2 - Osa 2

Tanssi ja kehollisuus peruskoulussa - Dans och kroppslighet i grundskolan med rektor Katja Köngäs (på finska). Kan även tillämpas inom småbarnspedagogiken / Voi hyödyntää myös osana varhaiskasvatusta.

Se föreläsningen! Katso luento!

 

Kulturbrickan rekommenderar dessa presentationer! /

Kulttuuritarjotin suosittelee näitä esityksiä!

 

/ Netta Möller-Salmela, Hangö bibliotek, Litteratur i pedagogiken.

Hangös läsinspiratör Netta Möller-Salmela höll en föreläsning om väckande av barnens läslust och Hangömodellen.https://blog.edu.turku.fi/laskunnighet/material/for-personal/pedagogiska-eftermiddagar/?fbclid=IwAR3buEAw0EKRgxR6ohvJwS8eUP9pBqXwrrVKRRwfCFePftDtyV01pwwjLs4

/ Tips om tillgänglighet! Vinkkejä saavutettavuudesta! Jarl Hanhikoski berättar om att arbeta som teckenspråkig skådespelare. Jarl Hanhikoski kertoo työstään viittomakielisenä näyttelijänä. (valitse suomenkielinen tekstitys) https://tillgangligt.fi/presentation/diskussion-med-jarl/

/ Tips om tillgänglighet! Vinkkejä saavutettavuudesta! Ulla Jensen för Förbundet Finlands Svenska Synskadade berättar om hur hon upplever konst- och kulturfältet som blind. Ulla Jensen kertoo kokemuksistaan sokeana toimijana taide- ja kulttuurikentällä. (valitse suomenkielinen tekstitys) https://tillgangligt.fi/presentation/diskussion-med-ulla-jensen-fss/

/ Tips om tillgänglighet! Vinkkejä saavutettavuudesta! Dramapedagogerna Lotta Ventus och Anna Moberg från Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter berättar om hur de arbetar med tillgänglighet i praktiken för att inkludera fler. Draamapedagogit Lotta Ventus ja Anna Moberg kertovat käytännön kokemuksia saavutettavuustyöstä ja useamman huomioimisesta draamatoiminnassaan. (valitse suomenkielinen tekstitys) https://tillgangligt.fi/presentation/dialog/

Fler webbinarier och videopresentationer påkommande hösten 2021 och våren 2022!

Lisää webinaareja ja videoluentoja tulossa syksyllä 2021 ja keväällä 2022!

 

 

ANVÄND ANMÄLNINGSLÄNKARNA OVAN -
INTE DENNA NEDANSTÅENDE: