- INTRODUKTIONSKURS

Tidpunkt:

På grund av coronan är kursen flyttad till september 2020!

4 - 6 / 9 2020

fr kl 12-16
lö kl 9-16
sö kl 9-16

Kursplats:
HUR:s stall, Hangö

 

Kursledare:
Hovslagare Åke Gustafsson, Ce-f (Certified Euro farrier), med erfarenhet från internationella tävlingar och seminarier

 

 

Kursens målsättning: Ge en inblick i och förstå behovet av hästens hovvård, verkning och skoning.

 

PROGRAMPUNKTER

Fredag em:
Allmänt om skoning och varför hästen behöver skos

Lördag fm:
Hästens exteriör och dess inverkan på hästens hovar (teori)

Lördag em:
Praktiska övningar med hästar

Söndag fm:
Grunderna i skoning samt några vanliga "hovsjukdomar"
(fång, hovböld etc.)

Söndag em:
Praktisk skoning med möjlighet för deltagarna att pröva skoning på hästar

 

Målgrupp: Kursen passar för alla som är intresserade av hästar och inga förkunskaper behövs

Deltagarantal: 10-20

Kursavgift: € 75