2021-22

KINESISKA

– digital grundkurs för gymnasium och yrkesskola 2021-22

 

Tidpunkt:

På nätet måndagar kl 18-19:30
4 oktober – 29 november 2021 (9 ggr)
10 januari – 23 maj 2022 (18 ggr)
(ej under sportlovsveckan, ej på påsken vecka 16)

Kursledare:
språklärare Yanlun Peng från Åkarp, Skåne

 
Studieomfattning:
3 sp (gymnasium, yrkesskola)
Nätträffarna omfattar 18 + 36 h under ett läsår.
Hemarbete tillkommer.

Kursinnehåll:

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det kinesiska språket i tal och skrift. Den innehåller tre moment:

  1. Piniyn. Piniyn är ett ljudskrift system för att återge standard uttal av kinesiska skrivtecken med det latinska alfabetet. Kunskaper i Piniyn kommer att ge dig förmåga att uttala kinesiska ord korrekt. Dessutom används Piniyn idag allmänt vid inskrivning av kinesisk text på datorer och mobiltelefoner. Piniyn används också som organiserande princip i ordböcker över kinesiska språket.

    Studiematerial tillhandahålls av läraren via nätet.
  1. Tecknens uppbyggnad. Kinesiska tecken är inte lösryckta streck eller massor av påhittade symboler utan att det ligger en logisk förklaring bakom tecknens uppbyggnad. De tidigaste tecknen var bilder som direkt eller indirekt avbildade föremål och andra saker. Dessa enkla bildtecken används som radikaler i andra mer komplexa tecken. Studier i det här momentet kommer att ge dig kunskaper i tecknens uppbyggnad, vilket gör tecknens inlärning både lättare och mer intressant. 

    Studiematerial tillhandahålls av läraren via nätet.
  1. Vi kommer huvudsakligen att använda ”Tolv lektioner i kinesiska” (text- och övningsbok) som kursbok via nätet. Under olika teman kommer du att kunna bygga upp ett ordförråd och att utveckla dina kommunikativa förmågor, d.v.s. den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt hörförståelse och läsförståelse. Det ingår också genomgång av grundläggande grammatik som förekommer i texterna. Du kommer även att få en inblick i den kinesiska kulturen och det kinesiska samhället.

    Studiematerialet tillhandahålls av läraren på nätet


Deltagarantal: minimum 12 maximum 60

Arrangörer: Hangö sommaruni, Ekenäs gymnasium och Yrkesskolan Axxell

Kursavgift: Kursen är gratis för alla elever vid gymnasium och yrkesskola
Anmälningsavgift: € 20
Kursavgift för övriga intresserade: € 200 (inkluderar anmälningsavgiften)