Kursen i kinesiska planeras som nivåkurs 1-5.
Nivåkurs 1 arrangeras från och med september till och med december under höstterminen 2020.
Nivåkurs 2 arrangeras under vårterminen 2021 och avslutas med några dagar närstudier i Hangö sommaren 2021.
Nivåkurs 3-5 följer samma studieschema. Kurserna planeras vara avslutade i december 2022.

Varje nivåkurs motsvarar ungefär 36 h distansstudier på nätet.
Studietakten motsvarar ungefär 2 x 45 minuter i realtid under en studiekväll per vecka under varje termin.
Hemuppgifterna utgör ungefär en lika stor andel som distansstudierna.
Närstudierna i Hangö planeras pågå i 2-3 dagar.

I undervisningen ingår läroböcker som kursdeltagarna får via nätet.

Våra lärare kommer från Lunds universitet.

På grund av coronan publiceras undervisningens upplägg närmare på denna websida försenat.
Vår målsättning är att kunna publicera studieprogrammet inom april.
Därefter kan man börja anmäla sig till undervisningen.