- fördjupningskurs i modern släktforskning med källor och dna

 

 

Kursledare:

Peter Ragnvaldsson, släktforskare
Peter Sjölund, släktforskare från Sverige och en av världens ledande DNA-släktforskare