Piga, klockare, inhysing, lots

Skärgårdsöden 1669-1809


Tidpunkt:

4/6 2019,
kl 18-19.30

Kursplats:

HUS segelpaviljong (Hangö Udds Segelsällskap), Västfjärdsvägen 1, Hangöby

Innehåll

Bokseminarium kring författaren Carina Wolff-Brandts bok "Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669-1809"
I boken följer författaren fyra generationer skärgårdsbor genom barnafödande, sjöslag, pest, krig och stormar fram till rikssprängningen år 1809.

- Hur var det då, hur är det i dag? Flykter och släktband - då och nu.
Bland annat dessa frågor diskuteras under ledning av frilansredaktör Niclas Erlin med en panel bestående av författaren Carina Wolff-Brandt, riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg, historiker och specialist i bl.a. folkrörelser och stora ofreden, samt Peter Sjölund, specialist i DNA-släktforskning och inkopplad i ett släktforskningsprojekt kring estlandssvenskar.


FESTPROGRAM I HUS SEGELPAVILJONG

Efter seminariet firar Hangö sommaruni inskription kl 19.45-20.00.
Inskriptionstalet hålls av kansler för Åbo Akademi, professor Ulrica Wolf-Knuts
Välkommen på vår inskription!

Efter inskriptionen intar vi en tidsenlig middag med nödårsmat. (För meny, se: Övriga kurser / Kortkurser.)
För menyn står Yrkesskolan Axxells vuxenlinje i Karis med sina kockar Michael Björklund och Thomas Landén. 
Middagen arrangeras som en kurs NÖDÅRSMAT och RAFFINERAT BASERAT PÅ NÖDÅRSRÅVAROR och inleds kl 20.

KURSAVGIFT KOMBINERAT MED OLIKA FÖRMÅNSALTERNATIV

Alt.1. Kursavgift för bokseminariet: € 20
Alt.2. Kursavgift för bokseminariet och middag (1 person): € 30. FÖRMÅN € 10
Alt.3. Kursavgfit för bokseminariet och middag (1 person + avec): € 40. FÖRMÅN € 20
Alt.4. Kursavgift för bokseminariet (2 personer) och middag (1 person + avec): € 50. FÖRMÅN € 30


ANMÄLAN
Ange vid din anmälan och betalning på webben namn(en) på deltagarna och vilket av alternativen (1-4) på kursavgifter som är aktuellt.
Anmälan senast 9/5 2019.