3 sp

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt: sommaruni sv astronomi foto
4-5/6 2019,
kl 9-16, 9-16

 

Kursplats:
Skolgatan 11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursledare:
fysiker Mikael Jahn
gästföreläsare, vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund

 

Kursen är populärvetenskapligt uppbyggd, kräver inga förhandskunskaper i matematik eller fysik,
och riktar sig till alla som är nyfikna eller intresserade av universum och ämnet astronomi.
Kursen motsvarar en studiekvantitet 3 sp. Men den är inte knuten till examen,
examination eller studiepoäng vid högskola, utan är en fristående fortbildande kurs.
I fall kursen väcker ett stort intresse avser Hangö sommaruni framöver, att planera och erbjuda grundstudier i Astronomi (25 sp).

 

Kursupplägg:

Marcus Rosenlund: Mitt universum – företeelser i rymden med avstamp i bilder från universum

Mikael Jahn:

  • Astronomiska observationer, PDF-fil
  • Solsystemet II
  • Exoplaneter och astrobiologi
  • Stjärnor I
  • Stjärnor II
  • Interstellär materia och Vintergatan
  • Extragalaktisk astronomi I
  • Extragalaktisk astronomi II och Kosmologi I
  • Kosmologi II

 

Kursavgift: € 20