Personlig utveckling

 

Tidpunkt
14-16/6 (fr-sö) 2019,
kl 18-21, 9-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Lärare Cecilia Winquist- Innanen

 

Kursen ger teoretisk kunskap om drömmens betydelse i våra liv ur ett Indo-Tibetanskt perspektiv.

När vi lär oss att bemästra drömvärlden så väl i drömmarna som i guidade dagdrömmar lär vi oss samtidigt att använda vår intuition bättre. Den gamla Tibetanska visdomen ger oss redskap att direkt och på ett betydelsefullt sätt få tag i undermedvetna problem, som dolda kan inverka på våra liv.

I drömmen är vi i direkt kontakt med våra känslor vilket kan ge oss en större insikt om oss själva.

 När vi bekantar oss med hur man minns sina drömmar och hur vi kan arbeta vidare med dem ökar både vårt mentala och fysiska välbefinnande.

Kursen består av teori och praktik varför det är bra att hämta med sej minnen av redan upplevda drömmar som vi återupplever i fantasiövningar.

Förutom minnet av drömmar behöver du bekväma kläder, anteckningsmaterial och, om du har egen yoga-matta och dyna (finns även i begränsad grad att låna på plats). Om du är van att använda färger, teckna, måla t.ex. mandala kan det vara ett kompletterande medel att fördjupa upplevelserna.

cecilia

 

Cecilia Winquist-Innanen är psyk.sjukskötare, handledare(Sosped,Story), terapeut och har studier 1999- 2004 vid Tarab Institute International (www.tarab-institute.org) “Tibetan Buddist Philosophfy, Psychology and Psychotherapy, Unity in Duality Science of Mind and Phenomena” . Den utbildningen berättigar att praktisera U.D. (Body- Mind) terapi. Numera fungerar hon som lärarens assistent och coach i motsvarande utbildning i Slovakien och kommande utbildning i Danmark, samt ger veckoslutskurser i olika länder i Europa. Leder öppen meditationsgrupp i Helsingfors.

 

Optimalt deltagarantal: 12-14

 

Kursavgift: € 60

 

Tidpunkt:
9-11/8 (fr-sö) 2019,
kl 17-21, 10-16, 10-13

Kursplats:
Skolgatan 9-11 (Hangethesalen, Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare: Minna Aalto, NIA-instruktör

 MinnaAalto

 

 

Nia: rörelse med mening

Nia är en dansant fusionsform vars syfte framför allt är växande kroppsmedvetenhet, självkännedom samt utrymme för ett hälsosamt känsloregister. Formen - de enkla stegkombinationerna - utvecklar bland annat koordination och kroppskontroll. Friheten finns i att anpassa rörelserna enligt behov samt i att utforska egna rörelsevanor, fantasi och känslor i stunder av fridans. Musiken är ett bärande element i de flesta Nia-sammanhang. Rörelseformen är följsam och ledvänlig och lämpar sig både för soffpotatisar och mer vana motionärer och dansare.

Nia kom till i USA i början av 1980-talet som en motreaktion till den slitsamma aerobic-boomen. “Nia” betyder “mening, syfte, avsikt” på swahili.

Nia närmar sig såväl anatomi, musik och filosofi ur en somatisk, erfarenhetsmässig synvinkel. Under veckoslutskursen bekantar vi oss med grundläggande begrepp i Nia - Joy of Movement, Living Meditation, Life As Art - genom ledd och fri rörelse, samt dialog. Du lär dig mer om Nia och får samtidigt tillbringa kvalitetstid med dig själv och likasinnade.

Vi firar det individuella genom att utforska rörelseglädje tillsammans.

Kursen lämpar sig för dig som vill tillbringa en helg på ett dansgolv där alla är välkomna, oavsett erfarenhet eller vana. Dansgolvet i sig har utrymme för både svett och vila, inspiration och avslappning. Tag med dig lämplig klädsel och inneskor.

 

Kursavgift: € 40