Helsingfors
Kursstart 13/9 2020 i Helsingfors

Tidpunkt:

13/9 2020
kl 9:30-16:30

4/10 2020
kl 9:30-16:30

25/10 2020
kl 9:30-16:30

15/11 2020
kl 9:30-16:30

Klocktiderna är tills vidare preliminära!

Kursplats och -adress:
Kulturhuset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare:
Tove Hagström,
psykodramatiker

 

Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i psyko- och sociodrama

För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni terminsvisa bryggstudier.

Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån häftet.

 

Studieomfattning
En termin bryggstudier (5 sp) består av 4 närstudieträffar.
En närstudieträff består av cirka 10 h (=10 lektioner à 45 minuter)
En termin bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).

 

Studieorter
En termin bryggstudier kan avläggas antingen i Helsingfors (under höstar) eller Stockholm (under vårar).


Kursavgift för bryggstudier: € 125

 

Antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.

För antagning till bryggstudierna vänligen kontakta kursledaren psykodramatiker Tove Hagström,
tfn +358 45 895 8689.

Anmälan är bindande och kursavgiften erläggs i sin helhet (eller i rater enligt överenskommelse med kurssekreterare Anne Holmström, kontaktuppgifter nedan) senast 2 veckor innan första kursdagen under terminen i fråga.
Anmälningsavgiften € 20 ingår i kursavgiften, som alltså består av € 20 + € 105.

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruniversitet


Kontaktuppgifter:
Rektor Fredrik Åberg
tfn +358 400 727 814
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontaktuppgifter till de kursansvariga:
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn +358 45 895 8689.
Göran Högberg, psykiater, medicine doktor, psykodramatiker från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

Tidpunkt:

2/2 2020
kl 9:30-16:30

22/2 2020
kl 9:30-16:30

INHIBERADE TRÄFFAR PGA CORONAN:
20/3 2020  och  3/4 2020

Vi försöker arrangera två träffar under höstterminen 2020 i stället för de inhiberade.

Man kan skriva oss Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om frågor uppstår med anledning av inhiberingen.

 

 

Kursplats och -adress:
Hos Dininsida, Stortorget 3 (en trappa) i Gamla stan, 111 29 Stockholm
VÄGBESKRIVNING: Dininsida kartlänk

Kursledare:
Ysse Berntson,
psykodramatiker, socialpedagog, gestaltterapeut

Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i psyko- och sociodrama

För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni terminsvisa bryggstudier.

Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån häftet.

Studieomfattning
En termin bryggstudier (5 sp) består av 4 närstudieträffar.
En närstudieträff består av cirka 10 h (=10 lektioner à 45 minuter)
En termin bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).

Studieorter
En termin bryggstudier kan avläggas antingen i Helsingfors (under höstar) eller Stockholm (under vårar).


Kursavgift för bryggstudier: € 125

Antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.

För antagning till bryggstudierna vänligen kontakta kursledaren psykodramatiker Ysse Berntson,
tfn +46 70 313 7646.

Anmälan är bindande och kursavgiften erläggs i sin helhet (eller i rater enligt överenskommelse med kurssekreterare Anne Holmström, kontaktuppgifter nedan) senast 2 veckor innan första kursdagen under terminen i fråga.
Anmälningsavgiften € 20 ingår i kursavgiften, som alltså består av € 20 + € 105.

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kontaktuppgifter:
Rektor Fredrik Åberg
tfn +358 400 727 814
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktuppgifter till de kursansvariga:
Ysse Berntson, psykodramatiker, socialpedagog och gestaltterapeut från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 004670 3137646.
Göran Högberg, psykiater, medicine doktor, psykodramatiker från Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

på Åland 2021

Tidpunkt:
REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR över ett förlängt veckoslut fr-må (v 42).
Nästa gång blir enligt denna plan 22-25/10 2021
(fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 13 på måndagen)

Kursplatser:
Kursplatser år 2019 var Villa Carita (fredag och måndag), Ålandsvägen 45 i centrum av Mariehamn och St Mårtensgården.(lördag och söndag), Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn


Kursanmälning
 KONTAKTA KANSLIET I FALL DU JUST NU KOM PÅ ATT I FÖRVÄG GÖRA EN INTRESSEANMÄLAN, tfn +358 40 186 0131, eller per epost (tryck på anmälningsknappen nederst)

 

Kost och logi:
Enligt senare direktiv

 

Kursledare:

Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater (stand in i reserven)

 

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra. 

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.


Omfattning:
Två regikurser omfattar 5 sp inom Basstudier i psyko- och sociodrama

Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm

Tidpunkt:
8-12/6 2020 (5 dagar);
start 8/6 kl 11-20, 9-11/6 kl 9-20, 12/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)

 

CORONARELATERAD INFO:

KURSEN ÄR INHIBERAD DEN HÄR SOMMAREN, välkommen igen nästa sommar!


Plats:
Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Göran Högberg
, medicine doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Högström, FM och psykodramatiker från Pargas (stand in i reserv)

Kursinnehåll och lärandemål

 

Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor. Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.


Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 39 gången.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.
Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) eller enskilda kurser (5 sp) i ämnet ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.


För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut
Ysse Berntson Stockholm - socialterapeut och gestaltterapeut 

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2 och vecka 34
Åland vecka 42 (vartannat år)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU),
Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift:
125 € (Hangö /vecka 24)