Psyko- och sociodrama, nordiska basstudier

NÄRSTUDIETRÄFFARNA I ÅBO ÄR INHIBERADE PÅ GRUND AV ETT FÖR LITET STUDIEINTRESSE

 

För att hålla psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni terminsvisa bryggstudier i Åbo och Stockholm.
Kursplats i Åbo är Åbo Akademi, Arken och i Stockholm, centrala Stockholm.


Avsikten med bryggstudier är öka studiemotivationen och sporra till ett starkare studieengagemang, helt enkelt för att hålla sig i trim.
Under närstudieträffarna tränar vi framförallt på psykodramatiska övningar, enstaka föreläsningar kring litteratur eller uppsatser kan dock också ingå i undervisningen.


Studieomfattning
En hösttermin består av 4 närstudieträffar september-december.
Vårterminen består likaså av 4 närstudieträffar februari-maj.
En närstudieträff består av cirka 10 h, kl 9-19.
En termin bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).


Studieorter
En termin bryggstudier kan avläggas antingen i Åbo eller Stockholm.
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna på dessa orter.
Vi återkommer till uppgifterna för Stockholm i början av september.

Som kursledare i Åbo fungerar i första hand psykodramatiker Tove Hagström

Vi samlas i Åbo Akademis utrymmen i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo


Tidpunkter

Studiedagen i Åbo är på måndagar kl 9-19, en gång i månaden under höstterminen.

Tidpunkterna under höstterminen 2019 är:

9/9 2019             rum KOSMOS i Arken
7/10 2019           rum KOSMOS i Arken
11/11  2019        rum AURA i Arken
9/12 2019           rum KOSMOS i Arken


Vi återkommer till vårterminens motsvarande studiedag i Stockholm i början av september.
Man får naturligtvis delta såväl i stockholmsträffen som åboträffen oberoende av det egna hemlandet.


Terminsavgift för bryggstudier under hösten 2019: € 125


Antagning och anmälning
Om man tidigare deltagit i våra kursveckor i Hangö, Stockholm eller på Åland kan man anmäla sig till bryggstudier via denna webbplats.
Anmälan är bindande och terminsavgiften erläggs i sin helhet senast 2 veckor innan första kursdagen under terminen i fråga.
Anmälningsavgiften € 20 ingår i terminsavgiften, som alltså består av € 20 + € 105.

Deltagarantal: 5-10

Arrangör: Hangö sommaruni

 

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Mariehamn och Stockholm

Tidpunkt:
10-14/6 2019 (5 dagar);
start 10/6 kl 11-20, 11-13/6 kl 9-20, 14/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)


Plats:
Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

 

Kursledare:
Göran Högberg
, medicine doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Högström, FM och psykodramatiker från Pargas

Kursinnehåll och lärandemål

 

Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor. Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.


Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. Hangökursen i Psyko- och sociodrama arrangeras i år för 38 gången.

 

Omfattning:
Basstudierna i Psyko- och sociodrama omfattar 500 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige. Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning. Deltagarna blir grundutbildade psykodramatiker. I studiepoäng motsvarar detta 50 sp.

KURSER I HANGÖ, MARIEHAMN OCH STOCKHOLM:
Psykodramaveckan i Hangö, omfattar 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.
Detsamma gäller för en motsvarande vecka i Stockholm.
Regikursen på Åland avläggs under två höstar som en del 1 och del 2 för omfattningen 5 sp inom basstudier och den nordiska fortbildningen.

PRAKTIK /Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet på sin arbetsplats. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama. Praktikarbetet utgör 5 sp inom basstudierna och den nordiska fortbildningen.

EXAMINATION:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

INTYG:
Intyg över godkända Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp) eller enskilda kurser (5 sp) i ämnet ges av Hangö sommarunis kansli.
Studierna följer FEPTOs grundkrav och SISUs direktiv.


För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.


Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – medicine doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 2 och vecka 34
Åland vecka 42 (vartannat år)

 

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

 sommaruni sv psykodrama

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU),
Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kursavgift:
125 € (Hangö /vecka 24)

- Nordisk fortbildning med kurser i Hangö, Mariehamn och Stockholm

Tidpunkt:
18-21/10 2019 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 13 på måndagen)
REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursplatser:
Kursplatser är Villa Carita (fredag och måndag), Ålandsvägen 45 i centrum av Mariehamn och St Mårtensgården.(lördag och söndag), Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn


Kursanmälning
 KONTAKTA KANSLIET I FALL DU FÖRST NU KOMMIT PÅ ATT ANMÄLA DIG, tfn +358 40 186 0131.

 

Kost och logi:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.

 

Vi har dock förhandsbokat logi för sju personer i Strandnäs hotell – för den intresserade.

Det ligger mycket nära kursplatsen.
Bokningen gäller 17-21/10 2019.
Hotellet ligger nära kursplatsen på adressen Godbyvägen 21 B, 22100 Mariehamn
Man kan boka sig i singelrum för 55 euro/natt inkl frukost (rabatterat pris).

Man bör själv senast på fredagen kl 16:00 den 4/10 bekräfta sin logi.

Hotellets tfn +358 18 21511

eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ange: Hangö sommaruni, Regikurs

Kursledare:
Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater

 

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering. Genom att dialogen utvecklas så ökar kreativiteten, förmågan att skapa tillsammans med andra. 

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer, vilket betyder att utveckla sin spontanitet. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.


Omfattning:
Två regikurser omfattar 5 sp inom Basstudier i psyko- och sociodrama

Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €