Studia generalia

Tidpunkt:
9/12 2019sommaruni sv egyptologi
- klockslag anges under våren


Kursplats och -ort:
Arken vid Åbo Akademi
- info om sal / rum anges under hösten

 

Studia generalia (ca 1,5 h):

”Egyptologi som tidsfenomen och i praktiken på fältet” 
  

Föreläsare:

FD egyptolog Sofia Häggman, intendent vid Världskulturmuseerna i Stockholm

FD egyptolog Patricia Berg, redaktionschef vid Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Kurs- och anmälningsavgift: Ingen

Obligatorisk anmälning via webben nedan senast 25/11 2019