Tidpunkt: sommaruni sv kvarn
16/6 (sö) 2019 kl 9-11, 12:15-17

Studieort:
FÖRMIDDAG Hotell Kalkstrand, Strandvägen 1, Pargas
- LUNCH (på egen bekostnad): i hotell Kalkstrand kl 11-11:45
EFTERMIDDAG Tennäs Gård (väderkvarnen), Tennäsvägen 94, 21600 Pargas.
- Parkering lämpligast ca hundra meter innan kvarnen vid gamla torken.
   Vi strävar efter samåkning från hotellet till Tennäs.

 

Kursledare:

Alf Berglund, pensionerad sjökapten och kvarnentusiast från Geta, Åland
Peter Karlsson, lotskutterförare och kvarnentusiast från Saltvik, Åland

Alf Berglund har renoverat och reparerat flera tiotal 100 väderkvarnar på Åland och i riket de senaste trettio åren. Merparten har varit stolpkvarnar som också är den mest typiska väderkvarnen i Finland. Peter Karlsson har gått i Alfs skola och har de senaste tio åren renoverat och reparerat ett ansenligt antal väderkvarnar på Åland och i Finland

 

Kursbeskrivning

Under denna kortkurs redogör kursledarna för renovering och underhåll av stolpkvarnar. Väderkvarnar har ett historiskt värde som kräver insikter i forna tiders kvarnbyggnadsteknik eller moderna tillämpningsmöjligheter, kännedom om lämpliga byggnadsmaterial och färdigheter i underhållsarbete. Under förmiddagen berättar Alf Berglund om sina gamla renoveringsobjekt och underhållsarbete med stolpkvarnar. Under eftermiddagen får vi följa med hur Peter Karlsson renoverar stolpkvarnen på Tennäs gård hos Timo Söderholm.
Kvarnobjektets ritning kan beskådas på länken https://we.tl/t-g757p1PlDt 

Programpunkter som behandlas under kursdagen: -Kort historik om väderkvarnar -Renoveringen: inspektion, planering, materialanskaffning, budgetering och ekonomiska möjligheter -Underhåll: inspektion, städning, målning och löpande underhåll -Demonstration av praktiskt underhålls- och renoveringsarbete

Studiematerial

Kursdeltagarna får ett studiekompendium på kursplatsen. Kompendiet innehåller detaljskisser som är användbara om en egen renovering eller underhåll blir aktuellt.
Kompendiet ingår i kursavgiften.

 

Kursavgift: € 30