Kursen består av en 1) kvällsföreläsning ”Från lägereld till DNA - en släktforskningsresa”, som är gratis och frivillig för alla intresserade och en 2) Introduktionskurs DNA-släktforskning


Tidpunkt
19/6 kl 18.30-19.30
20/6 kl 9-17
21/6 kl 9-15

Plats
Hangö högstadium, Skolgatan 13-15
-dataklassen (Hangö sommaruni tillhandahåller laptops med internetkontakt)

Kursledare
Christina Segersten, ledande expert i DNA-släktforskning från Sverige

Deltagarantal och anmälan
Kvällsföreläsningen rymmer 20 deltagare och Introduktionskursen 15 deltagare.
Man bör anmäla sig i förväg också till kvällsföreläsningen - de som deltar i Introduktionskursen har förtur.

 

 

Föreläsning måndag: 

”Från lägereld till DNA - en släktforskningsresa”.

Christina Sagersten är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom DNA-släktforskning. Hon kommer att berätta om hur DNA idag är ett verktyg i släktforskningen och vad ett DNA-test kan visa. Christina utgår från sina egna resultat, vilket gör det till en personlig och engagerande föreläsning. Med pappa från Sverige och mamma från Finland (Helsingfors) har hon hittat mycket spännande information tack vare DNA-testet. Det kommer att finnas möjlighet att köpa DNA-test och lämna ett DNA-prov direkt efter föredraget (betalning sker med betalkort, som behöver vara upplåst för internetbetalning i hela världen).

 

DNA-kurs: 

Introduktionskurs DNA-släktforskning

Detta är en utbildning för dig som är nyfiken på vad ett DNA-test kan tillföra din släktforskning, eller för dig som nyss tagit ett DNA-test i släktforskningssyfte. Vi kommer att arbeta med ett verkligt fall under kursen. Kursen bygger på testresultat från Family Tree DNA (familytreedna.com), men grunderna gäller oavsett testföretag.

 

Innehåll

 

Vilket DNA testas och hur ärvs det? Vi tittar på autosomalt DNA, Y-DNA och mitokondrieDNA. 

 

Autosomalt DNA: Ärvs slumpvis från både mamma och pappa. Vilken information får jag när jag testar mig och hur ska jag tolka det jag ser? Hur arbetar jag med resultatet?  

 

Y-DNA:  Män ärver Y-DNA från sin pappa vilket gör att det går att följa släktskap hundratusentals år tillbaka i tiden. Vi går igenom ett resultat och lär oss tolka resultatet och hur man kan gå vidare för att få mer information. Vi lär om oss mutationer och haplogrupper och vilka olika Y-tester som finns och för-/nackdelar med dem

 

mitokondrieDNA: Ärvs från mor till barn vilket gör att det går att följa släktskap hundratusentals år tillbaka i tiden. Vi går igenom ett resultat och lär oss tolka det. Vi lär om oss mutationer och haplogrupper. 

 

Släktforskning: vilken nytta har jag av släktforskning när jag tar ett DNA-test och hur kan jag bäst förbereda mig inför mitt testresultat. 

 

Hur löser jag mina släktgåtor med ett DNA-test?  Vi tittar på vilka tester vi kan använda för att hitta en fader okänd eller för att komma vidare där kyrkböcker eller liknande saknas. 

 

Nivån på kursen kommer att anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och innehållet kan ändras utifrån deltagarnas behov. Ta med egen dator om du beställt eller vill beställa ett DNA-test så kan du arbeta med din egen inloggning under kursen (eller gör samma med sommarunis laptop). 

 

Kursledare: Christina Sagersten. Christina är Sveriges mest erfarne utbildare inom DNA-släktforskning. Hon har hållit kurser för både nybörjare och mer avancerade DNA-släktforskare. Idag driver hon företaget DNA Academy som arbetar med webbkurser, föreläsningar, rådgivning och analyser inom DNA-släktforskning. 

 

Anmälan: senast 7/6

Kursavgift: 80 € (40 € för medlemmar i Sällskapet för Släkt- och Hembygdsforskning i Hangö r.f.)