Uppdatering pågår

INHIBERAD

Tidpunkt
8/6 kl10-18

 

Kursplats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11. Biblioteket

Facilitator: filosof Marianne Airisniemi, aktiv medlem i föreningen Interbaas rf

 

 

KURSBESKRIVNING:

 

Sokratisk dialog är en bestämd form av filosoferande samtal i grupp.

Diskussionen faciliteras av en filosof som istället för att svara på deltagarnas frågor eller presentera sin egen uppfattning om den diskuterade frågan, hjälper gruppen att systematiskt arbeta sig fram till egna insikter om det behandlade ämnet. Facilitatorn har olika slags åtgärder till sitt förfogande för handledning av diskussionen, bl.a. för att säkerställa att gruppen håller sig till saken och att samtalet framskrider på ett filosofiskt välgrundat sätt.

 

Dialogmetoden är uppbyggd på tanken om en gemensam intellektuell ansträngning. Samtalet förs inte i en debattanda, utan målet är att gruppen tänker tilllsammans. Varje deltagare bör uppmuntra de andra deltagarnas tänkande. Man strävar efter att hjälpa varandra att komma vidare och längre i tankearbetet.

 

Samtalet utgår alltid från deltagarnas egna, konkreta erfarenheter om det diskuterade ämnet. På basen av dessa erfarenheter och med hjälp av gruppens noggranna filosofiska tankearbete rör sig samtalet steg för steg mot mer allmänna insikter om den diskuterade frågan.

Bland viktiga principer för dialogen kan nämnas lyssnande, uppriktig strävan att förstå den andra, noggrant tänkande och tydligt språk, kritisk granskning av alla framförda tankar och argument (inklusive ens egna) samt viljan att arbeta mot en gemensam, av alla deltagare delad uppfattning om den diskuterade frågan. Deltagarna tyr sig endast till sitt eget förnuft och sina egna erfarenheter – man tänker själv och man tänker konkret! Hänvisning till utomstående auktoriteter eller källor bör undvikas under dialogen. För att delta i dialogen krävs inga förkunskaper i filosofi.

 

Ämnet för dialogen ska vara sådant att det bjuder in till filosofisk fundering, och antas på ett fruktbart sätt kunna bearbetas på detta ovannämnda sokratiska sätt. Ofta handlar det om att komma underfund med innebörden av ett begrepp (t.ex. rättvisa, mod, hjälpsamhet, rädsla och tillit) eller en fundamental fråga som anknyter till begreppet. Ämnet för sommarens kurs specificeras senare.

 

Välkommen med på en Sokratisk dialog i Hangö fredagen 8/6 kl 10-18 i Hangö!
filosof Marianne Airisniemi

 

 

 

Deltagarantal: 6-12 personer

Kursavgift: 50 €