Vi målar (och tecknar) på olika platser i och omkring staden Hangö.

Tidpunkt:
3-6/8 2017
kl 10-16, 10-16, 10-16, 10-16
Tidpunkterna kan vi ännu justera enligt väder och ljusförhållanden så att vi någon av dagarna målar mer i kvällsljus, men första dagen träffas vi kl 10.

 

Plats:
Hangö högstadium, Skolgatan 13-15, Tecknesalen och Hangö med omnejd enligt kursledarnas direktiv.

Kursledare:
Konstnärerna Thomas Nyqvist och Magdalena Åberg

 

Kursupplägg och deltagande
Vårt motiv är platsen och landskapet. På kursen rör vi oss ute, skissar, tecknar och målar på platser med olika topografi och karaktär (stranden, havet, sandmon, parken, hamnen osv.) Det finns inga färdiga regler om hur detta ska gestaltas. Var och en upplever platsen på sitt sätt, liksom var och en hittar sitt sätt att gestalta den, stöttade av kursledarnas handledning och intresse. Kom med öppet sinne och var beredd på att få lika mycket frågor som svar, men förhoppningsvis en djupare inspiration att fortsätta måla. Vårt kursfokus ligger i år på bildens uppbyggnad och komposition. Vi testar att använda bokstäver som underliggande modeller för bildkomposition.

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hunna.


Kursen arbetar utomhus så långt vädret bara ger möjlighet.
Inomhus arrangeras samtal om bilderna, och föreläsning kring bilder av landskapsmålningar.

Förkunskaper
Förkunskaper behövs inte, men kursen lämpar sig även för längre hunna, eller som prepkurs.

Tag med:
Som material behövs blyerts, kol (bränt kol, inte pressat), sämskskinn, fixativ, samt något av följande målarmaterial: akvarell-, täck-, akryl-, eller oljefärg. Det är viktigt att man har flera bottnar/akvarellpapper (vi strävar till att börja på en ny målning per dag). Fältstaffli. Det är bra att ha med två röda, två blå och två gula färger (varm och kall), vitt samt gärna några jordfärger (ockra, umbra t.ex.). En utförlig materiallista ges i välkommenbrevet i god tid före kursstart.

Ta också med ordentliga kläder (för sol, vind, duggregn) och om du vill en pall att sitta på.

 
Deltagarantal: 10-20
Kursavgift: 70 €